Capgemini: bedrijven anticiperen op kilometerprijs

14 november 2009 Capgemini

De positieve effecten van de kilometerprijs op mobiliteit zijn ruim voor de invoering zichtbaar. Een groot aantal bedrijven anticipeert nu al op de geplande introductie van de kilometerprijs in 2012. Onder meer door het leasewagenpark te vergroenen en door medewerkers mogelijkheden te bieden om plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen werken. Deze maatregelen moeten de mogelijke financiële gevolgen van de kilometerbeprijzing ondervangen. Dat blijkt uit het rapport Trends in Mobiliteit 2009, gepubliceerd door Capgemini in samenwerking met Transumo.

Het kostenbewuste bedrijfsleven ondervindt onder druk van de crisis dat mobiliteit een economische factor van betekenis is geworden. Mobiliteit is niet langer exclusief de verantwoordelijkheid van de facilitaire functie of van de leaseafdeling, maar verschuift als thema naar de board room. Deze ontwikkeling voltrekt zich tegen de achtergrond van het feit dat mobiliteit steeds vaker gezien wordt al een katalysator van nieuwe bedrijfsvoeringconcepten, bekend onder namen als ‘slim werken’ of ‘het nieuwe werken’. Dergelijke concepten hebben een bredere impact dan alleen kostenbesparing. Het stelt bestaande dogma’s ter discussie zoals de gewoonte om dagelijks van A naar B te reizen of om van 9 tot 5 te werken. 

Trends in Mobiliteit 2009 concludeert dat de recessie kansen biedt om vanuit een veel breder perspectief opnieuw naar mobiliteit te kijken in Nederland, zonder de druk van de dagelijks aanzwellende files. Opvallend is dat hierbij het accent verschuift van de fysieke infrastructuur, traditioneel een taak van de overheid,  naar de vraag hoe een duurzame mobiliteit bewerkstelligd kan worden. Waarom van A naar Beter reizen als A beter is? Bedrijfsleven en overheid in Nederland moeten daarom nu doorpakken om een toekomstbestendig en modern mobiliteitsbeleid te realiseren. Met name overheden lopen nog achter om ambtenaren plaats- en tijdonafhankelijk te laten werken, maar maken niettemin wel een inhaalslag. Het zou dan ook van een gezonde ambitie getuigen als minimaal 25% van de medewerkers in overheidsdienst vanaf 2011 structureel mobiel, thuis of op afstand kunnen werken. Deze en andere mobiliteitsmaatregelen zouden prominent ingebracht moeten worden in de onderhandelingen voor de nieuwe CAO voor overheidspersoneel.

Nieuws