Berenschot: strategie bepalen met strategische dialoog

10 september 2010 Holland Management Review

In een post-crisisomgeving hebben bedrijven een ander strategieproces nodig dan de topdownbenadering die tijdens de crisis sterk in opkomst was. Dit stellen consultants Martijn Laar en Hendrik Jan Kaal van adviesbureau Berenschot. Volgens beiden is de tijd aangebroken voor een strategische heroriëntatie die gebaseerd is op de dialoog.

Bedrijven die een strategische dialoog hanteren blijken immers beter te renderen. Ondernemingen die de rendementen structureel willen laten stijgen doen er dan ook goed aan vier zaken te overwegen. Zo is het belangrijk de tijd te nemen en te interacteren met de eigen mensen en de omgeving van het bedrijf. Essentieel is het scheiden van strategieformulering en crisismanagement. Daarbij moet ingezet worden op afdelingshoofden die de strategie moeten realiseren. Het zijn immers hun teams die de doorslag geven. De dialoog moet slagvaardig zijn en voorkomen moet worden dat deze verzandt tot een Poolse landdag waar elkeen zijn mening mag spuien.

Participatie is niet vrijblijvend: deelnemers hebben verantwoordelijkheid en er is sturing van het proces. Ten slotte is het belangrijk de dialoog te doseren en deze te laten plaatsvinden in de fase van strategieformulering.

Nieuws