Boston Consulting Group: HSL in financiele problemen

02 februari 2011 Consultancy.nl

De High Speed Alliance (HSA), het bedrijf wat de exclusieve rechten heeft om gedurende 15 jaar het binnenlandse hogesnelheidsvervoer en de internationale hogesnelheidsverbindingen met o.a. Belgie en Frankrijk uit te voeren, kampt met financiële problemen. Dat bevestigt Boston Consulting Group na een doorlichting van de business case en financiele cijfers. Volgens minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is er “momenteel nog geen sprake van een acuut faillissement- gevaar”. In een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij de bevindingen van het BCG onderzoek kenbaar maakt, geeft ze wel aan dat actie noodzakelijk is.

Het ministerie heeft The Boston Consulting Group ingehuurd om twee vragen te beantwoorden:

  • Hoe verhoudt de nieuwe 2010 business case van HSA zich tot de reconstructie van de initiële 2000 business case van HSA? Waar zitten de verschillen en waar worden deze door gedreven?
  • Hoe accuraat is de business case 2010 die is opgesteld door HSA? Voer een “toets van waarde‟ uit op de 2010 business case op gebied van de gebruikte methodologie (o.a. prognose- en modeltechnieken) en gebruikte aannames en gegevens voor o.a. vervoerwaarde, economische en demografische ontwikkeling, reizigersgroei, kaartverkoop en marketing.

Een overzicht van de conclusies van het BCG rapport.

1. Verschilanalyse business cases 2000 vs 2010

Aan de kosten kant concludeert BCG dat het verschil van de inschatting van de kosten tussen de business cases 2000 en 2010 relatief beperkt is. Aan de baten kant constateert BCG twee dingen. Ten eerste, HSA gebruikt verschillende methodieken voor nationaal vervoer en vervoer naar België en Parijs. Ten tweede, HSA heeft haar jaarlijkse omzetprognoses aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Op basis van de in 2000 beschikbare prijselasticiteiten van NS heeft HSA in haar business case 2000 gerekend met een behoorlijk hoge prijsopslag voor HSA-kaartjes ten opzichte van NS-kaartjes. In de business case 2010 rekent HSA met ongeveer een halvering hiervan. Als gevolg is de prognose van de totale binnenlandse omzet significant lager ten opzichte van de business case 2000. De naar beneden bijgestelde omzetverwachting leidt tot een zeer significante daling van het bedrijfsresultaat voor belasting en rentebetalingen (EBIT) na betaling van de concessiefee.

2. Business case validatie

Het strategy consulting bureau concludeert over het algemeen dat de business case 2010 van HSA ‘behoorlijk goed’ is. BCG heeft de validatie uitgevoerd op basis van de volgende onderzoeksvragen:
a. Zijn de juiste methodieken toegepast?
b. Is daarbij sprake van voldoende verfijning?
c. Zijn de methodieken correct doorgerekend?
d. Zijn daarbij de juiste aannames gebruikt?

Deze vragen zijn toegepast op de 9 belangrijkste bouwstenen voor de business case van HSA, te weten treinsubstitutie, autosubstitutie, generatie, autonome groei, tarief, lijngroei en correcties, België, Frankrijk en kosten. Uit de beoordeling blijtk dat er op een aantal gebieden aanscherpingen mogelijk zijn die positieve/negatieve effecten op de business case hebben. Maar, al met al hebben hebben de door BCG voorgestelde aanpassingen “maximaal een zeer beperkte positieve impact en maakt dit het probleem van HSA nauwelijks kleiner”

Ministerie gaat op zoek naar mogelijke oplossingen

Het ministerie concludeert dat er “geen acuut faillissements gevaar is” maar dat het op korte termijn op zoek gaat naar mogelijke oplossingen.

Nieuws