BCG: CO2 verminderen in Rotterdam kost miljarden

01 juli 2011 Consultancy.nl

De gemeente Rotterdam heeft Boston Consulting Group ingehuurd om de kosten te berekenen van het klimaatbestendig maken van Rotterdam en de Rotterdamse haven.

Rotterdam
Met het klimaatbestendig maken van Rotterdam zijn tot aan 2025 miljarden gemoeid; jaarlijks 4 tot 5 miljard. Het gaat dan om investeringen om buitendijks te bouwen, dijken te versterken en water te bergen. Voor circa 80 procent van die investeringen zal de overheid moeten opdraaien

Rotterdamse haven
De investeringen om de uitstoot van het broeikasgas CO2 in de Rotterdamse haven terug te dringen, bedragen tot 2025 naar schatting 11,3 miljard euro. Nu is al 3,5 miljard euro rendabel uit te voeren. Een groot deel van de investeringen is nodig voor onder meer pijpleidingen, netwerken en installaties. Tegenover de bedragen die hiermee zijn gemoeid, staat een verwachte banengroei van jaarlijks 3400. In de eerste periode (2011-2015) moet het aantal nieuwe functies jaarlijks stijgen met 4,500, zo rekende het adviesbureau voor.