Booz: Vijf succesfactoren voor verandermanagement

15 september 2011 Consultancy.nl

De doorvoering van veranderingen in de organisatie gaat dikwijls moeizaam. Adviesbureau Booz & Company deed onderzoek naar de problemen en oplossingen in verandermanagement. Bij organisatieveranderingen moet het personeel zich vaak aanpassen, terwijl mensen juist van nature huiverig zijn om hun denk- en werkwijze te veranderen. Dat schrijven Booz & Company adviseurs DeAnne Aguirre, Anna Brown en Ashley Harshak in het tijdschrift Strategy+Business van Booz & Company.

Booz hield een enquête onder 350 managers wereldwijd. Zij zijn het met elkaar eens dat het centrale aandachtspunt van verandermanagement moet liggen bij de mensen die direct met de veranderingen te maken krijgen. Ook geven de meeste leidinggevenden toe dat veel bedrijven daar onvoldoende rekening mee houden. Booz stelde naar aanleiding van de reacties vijf succesfactoren voor verandermanagement op:

1. Het management moet een volledig en gedetailleerd inzicht hebben in de impact van de verandering op het personeel.

2. De communicatie naar de werknemers moet altijd duidelijk zijn. Niet alleen de rationele kant van de veranderingen, maar ook juist de emotionele aspecten moeten worden meegedeeld.

3. Het management moet altijd het goede voorbeeld geven door de nieuwe denk- en werkwijze zelf toe te passen.

4. Het personeel moet zich betrokken voelen bij de organisatieveranderingen.
De verandering moet van hen en voor hen zijn.

5. De veranderingen moeten tot diep in de kern van de organisatie doordringen. Personeel blijft vaak hangen in oud gedrag. Na doorvoering moeten de veranderingen daarom langere tijd worden benadrukt, zodat deze een inherent onderdeel van de organisatie worden.

Nieuws

Meer nieuws over