Booz & Company: R&D en innovatie stijgt ondanks recessie

29 oktober 2009 Consultancy.nl

Ondanks de gevolgen van de recessie hebben de grootste bedrijven wereldwijd met $532 miljard vorig jaar 5,7% meer aan innovatie is besteed dan in 2007. Deze totale stijging in R&D is minder dan die van 10% in 2007 ten opzichte van 2006. Dit is niet verwonderlijk aangezien het omzetgroeipercentage van deze bedrijven in 2008 met 6,5% aanzienlijk lager is dan de voorgaande jaren.

Dit blijkt uit de vijfde jaarlijkse studie van Booz & Company naar de uitgaven aan innovatie van de 1000 beursgenoteerde ondernemingen die wereldwijd het meeste aan research en development besteden. De meeste bedrijven geven aan dat R&D cruciaal is om concurrentievoordeel op te bouwen voor als de economie weer aantrekt. Nederlandse ondernemingen besteedden vorig jaar 7,2% meer aan innovatie dan in 2007 waarmee zij boven het internationaal gemiddelde uitkomen.

In de jaarlijkse studie ‘Global Innovation 1000’ analyseert Booz & Company bij de 1000 beursgenoteerde bedrijven wereldwijd die het meeste aan R&D uitgeven het verband tussen hun uitgaven aan innovatie en hun bedrijfsresultaten. Hieruit kwam naar voren dat meer dan tweederde van de bedrijven wereldwijd in 2008 evenveel of meer aan innovatie heeft uitgegeven dan in 2007, ondanks dat bij 34% van deze bedrijven het netto inkomen is gedaald. Een derde (32%) van deze bedrijven leed vorig jaar verlies. Een meerderheid daarvan, 56%, spendeerde vorig jaar echter meer aan innovatie dan in 2007. Wel verwachten ze in 2009 in totaal minder uit te geven aan R&D maar deze daling is per saldo significant geringer dan de daling van de verwachte omzetdaling. De intensiteit van de bestedingen aan innovatie zal hierdoor dit jaar toenemen. Volgens Roger van den Heuvel, adviseur bij Booz & Company beseffen bedrijven zich dat innovatie een essentieel onderdeel vormt van de strategie op de langere termijn: "Voor de meeste sectoren geldt dat investeringen in productontwikkeling jaren van te voren worden gedaan. Bovendien zien de meeste bedrijven de economische neergang als een kans om hun concurrentievoordeel te vergroten en hun marktaandeel te verhogen als de recessie voorbij is. Daarom is er ook een verschuiving naar het snel producten op de markt brengen in plaats van meer puur en toegepast onderzoek."

Nederlandse bedrijven moeten een inhaalslag maken

Ook Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar meer aan R&D uitgegeven dan in 2007: $ 12,3 miljard wat een groeipercentage bedraagt van 7,2% en boven het wereldwijde gemiddelde van 6,5%. In de ranglijst van de totale uitgaven aan R&D in de private sector wereldwijd scoorde Nederland hoog met een achtste plaats na landen als de V.S., Japan, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland maar boven landen als Australië, Canada, Zweden, Denemarken en Finland. In de studie wordt echter ook het aandeel van het R&D budget van de omzet berekend, oftewel de intensiteit van de bestedingen aan R&D. Nederlandse ondernemingen blijken hier met 1,8% lager te scoren dan het mondiale gemiddelde van 3,6%: ‘Het is opvallend dat Nederlandse ondernemingen hun innovatie-uitgaven vorig jaar op peil hebben gehouden maar dat zij desondanks maar op de helft van het mondiaal gemiddelde van 3,6 % zijn uitkomen als het gaat om de innovatie-intensiteit’, aldus Van den Heuvel: "Een deel van dat verschil zou kunnen zijn dat wij onze uitgaven efficiënter besteden maar dan nog moet er een inhaalslag in de R&D uitgaven gemaakt worden. We zouden wereldwijd tot de top 5 kunnen behoren ook als we onze innovatiebestedingen meer in lijn brengen met de omzet. Ondanks ons absoluut uitgavenniveau zouden we anders op langere termijn wel eens de slag kunnen verliezen."

Bedrijven besteden hun uitgaven aan R&D effectiever

Het onderzoek bevat ook een additionele enquête onder 300 senior managers en R&D experts naar het effect van de economische recessie op de innovatiebestedingen en de strategie van de onderneming. Daaruit komt naar voren dat de economische neergang hen dwingt om beter na te denken over hun innovatiestrategie, het managen van de innovatieprocessen en hun R&D portfolio. Bijna de helft (44%) zegt dat zij sneller projecten beëindigen. Meer dan een derde, 36%, beëindigt puur verkennende projecten. Vier van de tien ondervraagden richten zich op efficiëntieverbetering van de R&D-processen. Ondertussen merken bedrijven dat klanten prijsbewuster zijn en zeven van de tien respondenten past de R&D-strategie aan als reactie op de veranderende wensen van hun klanten. "Voor de meeste bedrijven is de recessie een belangrijk leermoment" zegt Van den Heuvel van Booz & Company: "Naast het zoveel mogelijk handhaven van effectieve investeringen in R&D blijft het aantrekken en behouden van toptalent essentieel."

Invloed van de recessie op R&D verschilt per branche

Evenals in 2007 is 66% van de totale bestedingen aan R&D vorig jaar uitgegeven in de computer- en elektronica branche (27%), de gezondheidszorg (23%) en de automobielindustrie (16%). De automobielindustrie is tot nu toe het hardst getroffen en 60% van de bedrijven in deze branche heeft in 2008 minder aan innovatie uitgegeven. Desondanks heeft de overige 40% de innovatiebestedingen vorig jaar verhoogd waardoor de sector in totaal in 2008 0,6% meer aan R&D heeft besteed. Toyota staat voor het derde achtereenvolgende jaar in deze studie op de eerste plaats als de onderneming die wereldwijd het meest aan R&D heeft uitgegeven in 2008.

Voor de internet- en softwarebranche is de recessie een mooie kans als hun producten tot productiviteitsverbetering kunnen leiden: acht van de 10 grootste besteders uit deze branche hebben vorig jaar meer aan R&D uitgegeven.De bedrijven die elektronica- en computers leveren hebben vorig jaar 4% meer uitgegeven aan innovatie dan in 2007. Alleen de luchtvaart- en defensie-industrie verlaagde de uitgaven aan innovatie vorig jaar, en wel met 2,3%.

Nieuws

Meer nieuws over