Booz: Marketeers vergeten laag inkomen consumenten

25 maart 2011 Express

Marketeers zouden een belangrijke groei kunnen realiseren door het creëren van innovatieve producten voor vergeten shoppers met een laag inkomen. Dat zegt het adviesbureau Booz & Company. In het rapport wordt erop gewezen dat er wereldwijd meer dan 1,5 miljard mensen leven met een inkomen van 2,5 dollar tot 7,5 dollar per dag, maar er wordt aan toegevoegd dat die groep grotendeels wordt genegeerd ten voordele van de middenklasse met een inkomen van 15 dollar tot 75 dollar per dag.

"Die lagere inkomensklassie biedt volgens het rapport nochtans grote mogelijkheden voor bedrijven die durf genoeg aan de dag leggen om innoverende producten te creëren die tegemoet komen aan de basisnoden van deze bevolkingsgroep en intelligent genoeg zijn om die markt winstgevend te exploiteren," aldus het webmagazine Warc.com. "Er wordt echter wel aan toegevoegd dat die markt niet voor alle bedrijven is geschikt. Volgens Booz & Company zal 80 procent van de bedrijven nooit met deze markt in contact komen."

In het rapport wordt opgemerkt dat in China 286 miljoen gezinnen met een gezamenlijk jaarinkomen van 691 miljard dollar in deze categorie vallen. In India gaat het om 171 miljoen gezinnen met een gezamenlijk inkomen van 378 miljard dollar per jaar. Maar ook in Brazilië worden in deze categorie 25 miljoen gezinnen geteld, met een gezamenlijk inkomen van 73 miljard dollar. Innovatieve bedrijven kunnen daar volgens het strategie adviesbureau met innoverende producten onder meer op het gebied van lichaamsverzorging en textiel een belangrijke markt opbouwen.

Nieuws