Booz & Company lanceert boek Energy Shift

16 maart 2009 Booz & Company

Het nieuw boek ‘Energy Shift: Game - Changing Options for Fueling the Future' door consultants van Booz & Company is een handboek voor iedere beleidsmaker in de energiesector

Er is wereldwijd een ingrijpende herschikking van het energielandschap gaande. Ieder bedrijf van multinational tot klein, in elke sector, krijgt daardoor de komende twee decennia te maken met onzekerheid en instabiliteit van energievoorziening. Het boek ‘Energy Shift, Game-Changing Options for refueling the future’, geschreven door twee energie-experts van management consultancy Booz & Company, helpt beleidsmakers in de publieke en private sector om te gaan met de keuzes en afwegingen waar zij bij hun energievoorziening voor komen te staan. De auteurs helpen in hun boek ook een aantal fabels over onzekerheden van energievoorziening uit de wereld en onthullen verrassende feiten. Zij tonen aan dat olievoorraden wereldwijd niet opraken, de recentelijk grote volatiliteit van energieprijzen niet uitsluitend te wijten is aan de economische ontwikkelingen in Azië en dat de leveringszekerheid van aardgas net zo belangrijk is als de leveringszekerheid van olie.

Ingrijpende herschikking van het energielandschap zal het bedrijfsleven veranderen

De verschuiving weg van CO2-intensieve brandstoffen en technologieën is nog maar het begin van een ingrijpende herschikking van het energielandschap. De onzekerheid en instabiliteit van de energievoorziening in de komende twee decennia is een realiteit waar ieder bedrijf mee te maken krijgt, en niet alleen energiebedrijven. De goederen die geproduceerd worden, de technieken die ontwikkeld worden, de computersystemen waar iedereen van afhankelijk is, het transport en de logistieke netwerken die wereldwijd worden gebruikt zijn allemaal afhankelijk van trends in de energievoorziening, de vraag naar energie en de prijzen die ervoor betaald moeten worden."Terwijl er veel onzekerheid is over de toekomst van energie is het zeker dat er al een verschuiving gaande is en dat die zich zal voortzetten’, schrijven de auteurs, Neil McArthur en Eric Spiegel: “Deze verschuiving zal het commerciële, industriële en consumenten landschap wereldwijd gedurende de 21ste eeuw ingrijpend veranderen.”

Keuzes voor energievoorziening bepalen toekomstig succes van bedrijven

Voor leiders in het bedrijfsleven is handhaving van de status quo geen optie. Het energiebeleid voor het bedrijfsleven dat in het verleden voldeed, is niet meer toereikend om de veranderingen die de door deze ‘energy shift’ in gang is gezet het hoofd te kunnen bieden: “De keuzes die bedrijven op dit moment maken als het gaat om energievoorziening zal invloed hebben op hun toekomstige concurrentiepositie. De energieverschuiving die nu plaatsvindt is veelomvattend en complexer dan ooit tevoren”, aldus de auteurs. In het boek adresseren zij belangrijke kwesties zoals: hoe kunnen bestuurders hun bedrijf het beste positioneren nu er onzekerheid is over energievoorziening? Welke verschuivingen in de energiemarkt zouden het beste bij hun bedrijf passen zodat zij daar ook van kunnen profiteren? En hoe snel moeten ze hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie?

Fabels en waarheden over onzekerheden energieverschuiving

De consultants helpen ook een aantal wijdverbreide fabels over onzekerheden van energievoorziening uit de wereld, en onthullen zij verrassende feiten. Zo tonen zij bijvoorbeeld aan dat olievoorraden wereldwijd niet opraken, de recentelijk historisch hoge volatiliteit van energieprijzen niet uitsluitend te wijten is aan economische ontwikkelingen in Azië, en dat de leveringszekerheid van aardgas net zo belangrijk is als de leveringszekerheid van olie. Om de beoordelen op welke wijze en hoe snel de energieverschuiving zich de komende twintig jaar zal voltrekken, behandelen zij de trends op de belangrijkste terreinen waar onzekerheid over bestaat: de regulering ten aanzien van het broeikaseffect, zekerheid over energievoorziening en het tempo waarin technologische veranderingen plaatsvinden. Ontwikkelingen en onzekerheden in de Verenigde Staten in wetgeving rond broeikasgassen, en de mate van productie aldaar van gas uit onconventionele bronnen blijken van grote invloed op wereldwijde gasvoorziening en -prijzen, omdat Amerikaanse, Europese en Aziatische markten in toenemende mate gekoppeld worden door de handel in LNG (liquifed natural gas). “Voor Nederland als belangrijk gasproducerend land zullen de gevolgen aanzienlijk zijn. Nederlandse beleidsmakers moeten hier terdege rekening mee houden”, zegt Otto Waterlander, gas-expert bij Booz & Company.

Analyse belangrijkste uitdagingen op het gebied van energie wereldwijd

Op basis van recent onderzoek van Booz & Company analyseren de auteurs drie belangrijke thema’s: 1) de voortdurende, grote vraag naar allerlei vormen van energie vanuit de ontwikkelde landen en de brede nieuwe vraag vanuit de industrialiserende landen; 2) de verminderde productie vanuit conventionele olievoorraden, de gevolgen daarvan voor toekomstig transport en de opkomst van alternatieve brandstoffen; 3) het veranderende gebruik van fossiele brandstoffen (kolen en gas) worden gebruikt als er wereldwijd meer wordt overgegaan op lage CO2 of CO2-vrije brandstoffen zoals nucleaire-, zonne- en windenergie.

Over de auteurs:

- Neil C. McArthur is senior vice president bij Booz & Company in Amsterdam
- Eric A. Spiegel is senior vice president bij Booz & Company in DC, in de Verenigde Staten

Nieuws