Booz: CEOs bedrijven worstelen met strategiebepaling

09 februari 2011 Consultancy.nl

Meer dan de helft van bedrijven wereldwijd worstelt met het definiëren en implementeren van een nieuwe strategie. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Booz & Company onder 1,813 executives over de gehele wereld en in diverse industrieën. De voornaamste uitdaging ligt in het aansturen van het grote aantal conflicterende prioriteiten.

64% van de geënquêteerde leidinggevenden zei dat hun bedrijf teveel conflicterende prioriteiten had, wat leidt tot ambivalente bedrijfsstrategieën. Daarnaast zei de meerderheid van de leidinggevenden dat hun bedrijf een gebrek heeft aan coherentie en worstelt met het vaststellen van een strategie die duidelijk is en het bedrijf differentieert. Ongeveer 52% van de executives denkt niet dat hun bedrijfsstrategie tot succes zal leiden.

“Er is duidelijk een probleem met de manier waarop veel bedrijven strategieën vaststellen. Wij geloven met overtuiging dat bedrijven moeten kiezen waar ze excellent in zullen zijn – dat ze liever zullen doen dan dat wat ze alleen maar verkopen. De onderzoeksresultaten suggereren echter dat de meeste bedrijven een enigszins ‘incoherente’ benadering volgen”, zei Cesare Mainardi, Managing Director van Booz & Company. “De kern van het probleem is dat teveel bedrijven zich te snel vastgrijpen aan wat het nieuwste antwoord voor groei lijkt te zijn. Ze hebben geen solide basis om te beslissen welke mogelijkheden zullen leiden tot duurzaam succes.”

Als het gaat om prestaties zijn leidinggevenden die zeggen dat hun bedrijven erg weinig (één tot drie) bedrijfsbrede strategische prioriteiten hebben in meerderheid ook diegenen die zeggen dat hun bedrijven bovengemiddelde winst en omzetgroei hebben (vergeleken met hen die meer bedrijfsbrede strategische prioriteiten hebben of helemaal geen prioriteiten).

Nieuws