Booz & Co: Apple meest innovatieve bedrijf ter wereld

28 oktober 2011 Consultancy.nl

Uit het jaarlijkse onderzoek van Booz & Company onder de duizend bedrijven met de grootste R&D-budgetten wereldwijd, blijkt dat zij in 2010 met $550 miljard 9,5% meer hebben uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling dan in 2009. Chinese en Indiase concerns realiseerden met 38% de grootste groei, tegenover een geringe 2% groei door Nederlandse bedrijven. Terwijl de omzet van alle concerns vorig jaar gemiddeld met 15% toenam ten opzichte van 2009, daalde het percentage daarvan dat aan R&D wordt besteed van 3,8 naar 3,5%. Net als in 2009 is Apple het meest innovatieve bedrijf ter wereld, terwijl het maar 2,7% van de omzet in innovatie investeert. Echter, de afgelopen vijf jaar hebben de tien innovatiefste ondernemingen 27% meer omzet, 41% meer operationele winst en 30% meer beurswaardegroei gerealiseerd dan de top tien ‘big spenders’. "Bedrijfscultuur is essentieel voor het succes van de innovatie-inspanningen, want de resultaten zijn meetbaar", zegt Barry Jaruzelski, Partner bij Booz & Company. "Concerns waar de bedrijfscultuur de innovatiestrategie en de bedrijfsdoelstellingen ondersteunt, presteren aanzienlijk beter."

Download de presentatie Global Innovation 2000 2011

De jaarlijks stijgende uitgaven van grote ondernemingen aan R&D heeft zich vorig jaar, na eenmalige daling van 3,5% in 2009, met een toename van 9,5% ($550 miljard) weer voortgezet. De omzet van de concerns nam met 15% toe waardoor het R&D-budget als percentage van de omzet, in 2010 met 3,5 % iets lager lag dan in 2009 (3,8%). Dit blijkt uit onderzoek dat Booz & Company, voor de zevende keer heeft gedaan naar innovatie onder de duizend beursgenoteerde bedrijven wereldwijd die het meest aan R&D besteden. Barry Jaruzelski, Partner bij Booz & Company zegt dat deze toename vooral een herstel van de balans op de lange termijn betekent: ‘In 2009 is lang niet zo fors in de R&D-budgetten gesneden als op basis van de grote winstdalingen verwacht mocht worden. De groei in investeringen in 2010 betekent vooral een inhaalslag ten opzichte van het crisisjaar 2009.’

Chinese en Indiase concerns: grootste groeipercentage in R&D-uitgaven
Uit het onderzoek blijkt dat de uitgavegroei bij de ‘big spenders’ geografische verschillen laat zien. De grote Europese (5,8%) en Japanse ondernemingen (1,8%)schroefden hun R&D-investeringen in 2010 voorzichtig op, terwijl de Amerikaanse concerns met een stijging van 10,5% fors meer hebben besteed. Grote bedrijven in China en India nemen maar twee procent van de totale uitgaven aan R&D wereldwijd voor hun rekening, maar hun bestedingen groeiden met 38% weer stormachtig, net als in 2009.

Bestedingen Nederlandse concerns onder wereldwijd gemiddelde
De elf Nederlandse 'big spenders' die in de top duizend zijn opgenomen hebben in 2010 € 5,2 miljard uitgegeven aan innovatie, ruim 2% meer dan in 2009. Deze stijging ligt aanzienlijk onder de gemiddelde toename van R&D-bestedingen van 5,8% door andere Europese ondernemingen en 3,5% wereldwijd. De omzet van de Nederlandse bedrijven in het onderzoek steeg vorig jaar met 24%. Daardoor nam de zogenaamde 'R&D-intensiteit' van Nederlandse ondernemingen iets af van 1,6% in 2009 naar 1,3% in 2010. Nederlandse bedrijven geven al jaren een veel kleiner percentage van hun gezamenlijke omzet uit aan activiteiten rondom onderzoek en ontwikkeling ten opzichte van concerns wereldwijd.

Auto-industrie investeert 8% meer in R&D in 2010 na forse daling in 2009
De groei in de R&D bestedingen is met een bedrag van $36.1 miljard voor twee derde deel afkomstig uit elektronica, de gezondheidszorg en de auto-industrie. Concerns uit de elektronicasector nemen met 28% het grootste deel van de totale uitgaven voor hun rekening nemen. Zij realiseerden ook de grootste absolute stijging van $17 miljard (een stijging van 6%) terwijl de omzet met 14.2% omhoog ging. De gezondheidssector is met 22% de op een na grootste sector qua innovatiebestedingen en realiseerde vorig jaar een stijging van 9.1% ($10.4 miljard), in lijn met het wereldwijde gemiddelde. De auto-industrie maakt met $8.8 miljard 15% uit van de totale R&D-uitgaven wereldwijd. In 2010 namen de R&D budgetten toe met 8%, na een forse bezuiniging van 14% in 2009, terwijl de gemiddelde omzet van deze sector met 14% is gestegen.

Geen verband hoogte R&D-budget en innovatief imago
Net als in 2009 heeft Roche weer met $9.6 miljard het hoogste R&D budget, wat op een omzet van $ 45.7 miljard een zogenaamde R&D-intensiteit van 21% betekent. Plaats twee tot en met vijf wordt ingenomen door opeenvolgend: Pfizer (2), Novartis (3), Microsoft (4) en Merck (5). Uit een enquête die Booz & Company hield onder 600 ondernemingsbestuurders die verantwoordelijk zijn voor innovatiestrategie is Apple net als in 2009 uit de bus gekomen als meest innovatieve onderneming ter wereld, gevolgd door Google en 3M. Facebook is dit jaar voor het eerst genoemd en staat op de tiende plek. Opvallend is dat Apple maar 2.7% van de omzet aan R&D besteed. In de top tien van concerns die het meeste aan R&D besteden komen er maar drie ook voor in de top tien meest innovatieve ondernemingen: Microsoft, Samsung en Toyota Motor.

De hoogte van het budget is niet bepalend voor het succes van de innovatie-inspanningen; de tien meest innovatieve ondernemingen realiseerden de afgelopen vijf jaar 27% meer omzet, 41% meer operationele winst en 30% meer beurswaardegroei dan de top tien ‘big spenders’.

‘Need seekers’ zijn het meest innovatief en succesvol
Sinds 2007 heeft Booz & Company drie onderscheidende innovatiestrategieën gedefinieerd. Allereerst is dat de strategie van de zogenaamde ‘need seekers’. Zij willen voorop lopen in de markt door consumenten actief te betrekken bij het bepalen van behoeften en het vormgeven van de innovaties. De tweede lijn die gevolgd wordt is die van de ‘market readers’. Zij zijn meestal niet de eerste op de markt, maar volgen die op de voet en creëren toegevoegde waarde door toenemende verandering te stimuleren met hun producten. Tenslotte zijn er de zogenaamde ‘tech drivers’ die middels technische resultaten zowel toenemende verandering of baanbrekende vernieuwing teweeg te willen brengen. Opvallend is dat 73% van de ‘need seekers’ aangeeft dat innovatiestrategie op een lijn ligt met de bedrijfsdoelstellingen en ondersteund wordt door de bedrijfscultuur, tegen over 27% van de market readers en 37% van de ‘tech drivers’. De innovatiestrategie van ‘need seekers’ is de afgelopen vijf jaar succesvoller geweest dan die van concerns die de twee andere strategieën hanteren: 6% meer brutowinst en 7,8% meer beurswaardegroei dan die van de ‘tech drivers’ en 27% meer brutowinst en 19,6% meer beurswaardegroei dan de ‘market readers’.

Bedrijfscultuur essentieel voor succes
Ondernemingen met een bedrijfscultuur die de innovatiestrategie ondersteunt en die ervoor zorgen dat de innovatie- en zakelijke doelstellingen op elkaar zijn afgestemd, hebben in de afgelopen vijf jaar 33% meer ondernemingswaarde en 17% meer winstgroei gerealiseerd dan ondernemingen waar dat niet het geval is. ‘Bedrijfscultuur is essentieel, want de resultaten zijn meetbaar’, zegt Barry Jaruzelski, Partner bij Booz & Company. ‘Concerns waar de bedrijfscultuur de innovatiestrategie en bedrijfsdoelstellingen ondersteunt, presteren aanzienlijk beter.’

Additionele bevindingen:

  • De top duizend van ‘big corporate spenders’ neemt bijna de helft van alle investeringen in onderzoek en ontwikkeling wereldwijd voor zijn rekening.
  • Voor het eerst in deze studie staat geen enkel elektronicabedrijf in de top 3 concerns met de hoogste R&D bestedingen.
  • Vier van de vijf grootste investeerders in innovatie en onderzoek wereldwijd zijn farmaceutische bedrijven
  • De top 20 van concerns die het meest aan onderzoek en ontwikkeling besteden zijn gezamenlijk goed voor 10% van de wereldwijde groei in 2010. Op een omzet van $16 triljoen gaven zij in totaal $142 miljard uit aan R&D, wat ruim boven het gemiddelde wereldwijde percentage van 9,4% zit.
  • Van de onderzochte ondernemingen heeft 20% geen echte innovatiestrategie. De meerderheid, 60% heeft die belegd in de top van de onderneming. Bij de overige concerns wordt de innovatiestrategie ontwikkeld binnen een technische afdeling R&D of productontwikkeling (8,6%) of binnen de Marketing en/of Salesafdeling (12,6%).
  •  De drie meest innovatieve bedrijven zijn: 1. Apple, 2.Google, 3. 3M
  • Bedrijven uit Silicon Valley hebben vaker dan elders hun innovatiestrategie op een lijn gebracht met de gehele ondernemingsstrategie: 54% ten opzichte van 14% van alle ondervraagde bedrijven. Bij 46%van de bedrijven uit Silicon Valley ondersteunt de bedrijfscultuur de innovatiestrategie en zijn innovatie- en bedrijfsdoelstellingen op elkaar afgestemd, ten opzichte van 19% wereldwijd.

Nieuws

Meer nieuws over