Booz & Co: R&D steeds meer uitbesteed

03 december 2008 Consultancy.nl

Ruim 91% van de 1000 bedrijven die het meeste besteden aan Research & Development (R&D), besteden hun research naar het buitenland uit. Dit blijkt uit de 'Beyond Borders: Global Innovation 1000', een studie van Booz & Company naar wereldwijde innovatie.

De studie toont aan dat in 2007 de top 80 van de onderzochte Amerikaanse bedrijven gemiddeld 80,1 miljard dollar van hun totale R&D budget van 146 miljard dollar overzees besteedden. De top 50 Europese bedrijven besteedden 51,4 dollar van hun budget van 117 miljard dollar buiten hun continent, terwijl de top 43 Japanse bedrijven voor 40,4 miljard van hun 71,6 miljard uitbesteedden.

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven hun research uitbesteden. Voor een derde van de uitbestedingen is kostenreductie de belangrijkste reden. Een tweede reden is dat uitbesteding de toegang tot lokaal talent en hoogopgeleiden vergroot. De derde reden ten slotte is dat de onderneming dichter op de afzetmarkt zit en producten en diensten snel op de markt kan zetten en de ontwikkeling ervan snel kan bijsturen wanneer modificaties noodzakelijk zijn. De studie suggereert dat ondernemingen die een agressief globaal R&D beleid voeren, een betere financiële performance laten zien. Wel moeten deze R&D strategieën afgestemd zijn op de corporate strategie en de businessomgeving.

Nieuws