Booz & Co - R&D budgetten stijgen ondanks crisis

26 oktober 2009 FEM Business

Nederlandse bedrijven gaven vorig jaar 7,2 procent meer uit aan innovatie, een grotere stijging dan gemiddeld wereldwijd. Dit komt naar voren in een wereldwijd onderzoek van adviesbureau Booz & Company onder duizend beursgenoteerde ondernemingen.

R&D budget

Ondanks de economische crisis groeiden de R&D budgetten vorig jaar, constateren de onderzoekers. Wereldwijd stegen de uitgaven aan R&D met 6,5 procent ten opzichte van 2007. In Nederland zelfs met 7,2 procent.

Op de ranglijst van landen met de hoogste R&D uitgaven staat Nederland op de achtste plaats, na de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Groot-Brittanie en Zwitserland.

Gekeken naar R&D-bestedingen als percentage van de totale omzet, doet Nederland het met 1,8 procent wel aanzienlijk minder dan het gemiddelde wereldwijd van 3,6 procent.

"Inhaalslag maken"

Het zou met een efficiëntere besteding van de gelden te maken kunnen hebben, zeggen de onderzoekers, maar dan nog moet er een inhaalslag gemaakt worden, adviseren ze.

Roger van den Heuvel, adviseur bij Booz & Company: “We zouden wereldwijd tot de top 5 kunnen behoren ook als we onze innovatiebestedingen meer in lijn brengen met de omzet. Ondanks onze absoluut uitgavenniveau zouden we anders op langere termijn wel eens de slag kunnen verliezen.”

Nieuws