Boer & Croon ontwikkelt visie 1001 Zorgoplossingen

29 augustus 2011 Consultancy.nl

Technologische oplossingen kunnen een enorme bijdrage leveren aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Het zijn zelfs onmisbare instrumenten om de problemen waarmee de zorgsector wordt geconfronteerd het hoofd te bieden. Met de inzet van nu reeds bekende medisch-technologische innovaties 40 procent van het voorziene arbeidstekort kan worden opgelost. Dit concludeert adviesbureau Boer & Croon in het visiedocument ‘1001 Zorgoplossingen, de belofte van de medische technologie’, dat in opdracht van de Vereniging FME-CWM is uitgewerkt.

De FME-CWM is Nederlands grootste ondernemersorganisatie in de technologische industrie en behartigt de belangen van lidbedrijven en circa 130 brancheorganisaties.

Arbeidstekort in zorgbranche

Het CPB heeft becijferd dat het aandeel van de gezondheidszorg in de economie met de huidige groeicijfers binnen twee decennia tot ver boven de twintig procent stijgt. Bij ongewijzigd beleid heeft de zorg over vijftien jaar 400.000 extra werknemers nodig. FME-voorzitter Jan Kamminga: “De geluiden zijn alarmerend. Bij ongewijzigd beleid komen we binnen 25 jaar honderdduizenden ‘handen aan het bed’ tekort. De zorg wordt een ongekende factor in onze economie. Intussen vergrijst onze samenleving en neemt het beroep dat we op de zorg doen verder toe.”

Daarom heeft FME, samen met tien brancheverenigingen, het initiatief genomen de urgentie voor het gebruik van technologische oplossingen voor de zorgsector te benadrukken met de lancering van de campagne ‘1001 Zorgoplossingen', waaronder het rapport van Boer & Croon.

Innovatie in de zorg

Minister Edith Schippers van VWS bevestigt de noodzaak van innovatie in de zorg en merkt op: “Innovatie komt zelden in plaats van; het komt er bovenop. Wij moeten met alle betrokken zorgpartijen samenwerken om een juiste afweging te maken over wat we doen en waar we mee stoppen”, aldus de minister.

Nieuws

Meer nieuws over