Boer & Croon: Mobiliteitsbudget werknemers nadelig

01 december 2011 Consultancy.nl

Aan een persoonsgebonden mobiliteitsbudget voor werknemers kleven uiteindelijk meer nadelen dan voordelen. Dat blijkt uit een marktonderzoek van adviesbureau Boer & Croon, in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen (NS).

Werknemers hebben steeds meer belang bij individuele keuzevrijheid voor hun mobiliteitsbudget. Flexibele werktijden, het nieuwe werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook files zorgen ervoor dat werkgevers en werknemers meer gaan nadenken over verschillende reis-mogelijkheden. Met een persoonsgebonden mobiliteitsbudget worden werknemers (financieel) gestimuleerd om minder en duurzamer te reizen.

Mobiliteitsbewustzijn
Werknemers worden door het persoonsgebonden mobiliteitsbudget meer bewust van hun mobiliteit en mobiliteitsmogelijkheden. Ze hebben meer keuzevrijheid en kunnen daarmee geld besparen. Dit zorgt ervoor dat werknemers minder gaan reizen, aldus de consultants van Boer & Croon. Met vermindering van zowel filedruk als CO2-uitstoot als resultaat. Bovendien kunnen werkgevers het gedrag van hun werknemers beïnvloeden, door bijvoorbeeld de budgetten voor het OV hoger te maken dan die voor de auto. Zo kan het reisgedrag van werknemers nog duurzamer worden.

Te complex
Tot zover de positieve kanten. Toch wegen deze voordelen niet op tegen de nadelen, zegt Boer & Croon. Het systeem is erg complex voor werkgevers én werknemers. Bovendien worden werkgevers opgezadeld met veel administratieve lasten. Een ander probleem is dat veel mensen wantrouwig zijn tegenover dit soort nieuwe initiatieven.

Verder zouden werknemers het systeem ook kunnen misbruiken. Ze kunnen bijvoorbeeld zo min mogelijk klanten bezoeken en alleen de goedkoopste auto's kopen om hun voordelen te optimaliseren.

Nieuws