Boer & Croon: Cultuurhuis Winschoten onrealistisch

30 maart 2011 Consultancy.nl

Uit een rapport van organisatie adviesbureau Boer en Croon blijkt dat de exploitatie van een nieuwe cultuurhuis in Winschoten “onrealistisch” is. De exploitatie heeft volgens de adviseurs een negatieve business case.

Naar aanleiding van het rapport van het adviesbureau maken commissieleden van de gemeente Oldambt zich zorgen over de voorgenomen plannen. Onlangs ging de meerderheid van de raad van gemeente Oldambt akkoord met de bouw van het centrum - het gebouw kost circa €25 miljoen. Hoeveel de jaarlijkse exploitatietekosten zijn is vooralsnog niet vrijgegeven. Volgens het projectbureau is een jaarlijks exploitatietekort geen belemmering voor de bouw, mits de gemeente bereid is om ieder jaar te investeren om zodoende culturele aspecten binnen de gemeente te stimuleren.

Jurrie Nieboer, lid van de Partij voor het Noorden, vraag zich nog af of het verstandig is om te starten met de bouw van het nieuwe cultuurhuis. Volgens hem zou het beter zijn om op basis van het Boer & Croon rapport de situatie te herzien.