Boer & Croon: mobiel werken bestrijdt fileprobleem

17 september 2010 Consultancy.nl

MKB-bedrijven die aan de slag gaan met ‘Het Nieuwe Werken’ kunnen een forse bijdrage leveren aan het oplossen van het fileprobleem. Dat blijkt uit de pilot ‘Digitale Mobiliteit’, een grootschalige proef door MKB-Nederland en adviesbureau Boer & Croon.

Naast het bevorderen van de mobiliteit van het bedrijf, helpt het tijd- en plaatsonafhankelijk werken om kosten te besparen. Ook andere regio’s gaan binnenkort meewerken aan het project.

Van consultancy tot bouw

Het project Digitale mobiliteit werd in 2009 gestart door MKB-Nederland en Boer & Croon in 36 gemeenten in Amsterdam en omstreken. Aan het project deed een uitgebreid scala van bedrijven mee: van de consultancy tot de bouw. Bedrijven werden hierin ondersteund met goede software, mobiel internet en online advies. Van de in totaal 102 deelnemende mkb-bedrijven hebben 61 organisaties ‘Het nieuwe Werken’ omarmd.
Voorkomen en verspreiden

60 procent van de bedrijven geeft aan de mobiliteit op één of meerdere manieren significant te kunnen verbeteren. Daarbij gaat het vooral om het ‘voorkomen’ en het ‘verspreiden’ van de momenten waarop ondernemers en medewerkers reizen.

Bijvoorbeeld door later naar het werk en later naar huis te gaan of thuis te werken en online te vergaderen. Van de enthousiaste deelnemers wil een overgrote meerderheid (83%) zelfs doorgaan met deze nieuwe manier van werken. Ondernemers die dat niet willen, geven als redenen hiervoor ‘de economische recessie’ en ‘andere prioriteiten’ aan.

Minder reiskosten

Maar ook de kosten, productiviteit en vitaliteit van een onderneming gaan vooruit door meer tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Zo zijn er minder reis- en huisvestingskosten en geven werknemers aan tevreden te zijn over de betere werk-privé balans.

In navolging op het succes van de pilot wil MKB-Nederland het project ook landelijk uitrollen. Regio Groningen-Assen, Leeuwarden, Twente en de Stedendriehoek hebben al aangegeven een pilot te willen opzetten. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de regionale Taskforce Ontspits en de landelijke Taskforce Mobiliteitsmanagement in samenwerking met Microsoft, UPC Business en Vodafone.

Nieuws