Boer & Croon: 4 miljoen mensen werken in gezondheidszorg

30 juli 2010 Consultancy.nl

De gezondheidszorg wordt vaak gezien als een last op de nationale begroting, maar deze negatieve kijk op zorg lijkt te kenteren. Op de vraag ‘wat is de economische betekenis van de gezondheidszorg in brede zin?’ concludeert adviesbureau Boer & Croon in het rapport De Bedrijfstak Zorg dat de economische waarde van de zorgsector 'groot' is. De zorgsector is een van de snelst groeiende bedrijfstakken in zowel productie als in werkgelegenheid. Er zijn in de zorgsector ruim 4 miljoen betaalde en onbetaalde banen. 

Actoren in de zorg
Zorgaanbieders zijn de grootste speler op de zorgmarkt. Zij zijn verantwoordelijk voor 65 miljard euro aan omzet per jaar en bieden werk voor 725 duizend fte. De zogenoemde zorgfacilitators (onder ander overheid en zorgverzekeraars) hebben 80 duizend fte in dienst en een omzet van 7 miljard euro. De toeleveranciers van zorg (onder andere leveranciers van apparatuur en voeding) genereren jaarlijks 17 miljard euro en hebben daar 64 duizend fte’s voor in dienst. Bij veel actoren is sprake van sterke concentratie; dit is het sterkst bij de zorgverzekeraarbranche, maar daarin zijn nog steeds meer dan dertig partijen actief. De grootste vier hebben 90 procent van de markt in handen. Alle overige partijen zijn veel kleiner.

Download het rapport De Bedrijfstak Zorg

Economisch toegevoegde waarde
De bedrijfstak zorg levert relatief veel toegevoegde waarde ten opzichte van de totale productie, maar in vergelijking met andere sectoren is het multipliereffect gering. Dit komt doordat er relatief veel waarde wordt toegevoegd in de actieve zorg en niet zozeer aan de ingekochte producten.

Markt
Voor de komende jaren worden sterke wijzigingen verwacht in de vraag van de zorgconsument. Hij/zij wordt mondiger en zal, met de toenemende kosten die aan zorg verbonden zullen zijn, steeds pragmatischer worden. Leeftijd en positie op de sociaal-maatschappelijke ladder hebben de grootste invloed op de zorgconsumptiepatronen van Nederlanders. Daarnaast zijn vrouwen oververtegenwoordigd als zorgvrager, maar dit heeft vooral te maken met het feit dat ze langer leven dan mannen en daardoor meer ouderenzorg consumeren. Om dat in de toekomst ook te kunnen doen, zal er echter wel voldoende personeel moeten zijn…

Werkgelegenheid
Hoewel 4 miljoen banen klinkt als een heleboel, zijn er 3,5 keer meer vrijwilligers en mantelzorgers actief in de zorg dan professionals. Deze onbetaalde krachten vormen ‘slechts’ 15 procent van de totale waarde van de zorg, maar dit percentage is tot stand gekomen door economische berekeningen en niet door de in geld uitgedrukte zorg die mensen ervaren (zoals Marc Plomp wel deed). Verpleging en verzorging is momenteel de omvangrijkste functie bij zorgaanbieders. Hier (maar ook in andere subsectoren) werken relatief veel ouderen, met name in de eerstelijnszorg. Hun nakende pensioen zal in de toekomst moeten worden opgevangen. 

Innovatie
De zorg is verantwoordelijk voor een groot deel van de innovatie die in Nederland plaatsvindt. Zo werd in 2005 2,4 procent van alle patenten op zorggebied door Nederland gegenereerd. Daarmee is Nederland wereldwijd de grootste patenthouder op zorggebied. Dit blijkt ook uit de investeringen in Research & Development: in 2003 werd hieraan 1,7 miljard euro gespendeerd. Toch ligt Nederland slechts rond het Europese gemiddelde wanneer gekeken wordt naar de implementatie van innovatieve technieken in de zorg. Wel is de overheid erg kien op het stimuleren van innovatie in de zorg. Hiermee lopen ze hand in hand met de sector en dit heeft onder meer geleid tot een percentuele toename van het aantal minder invasieve ingrepen. Door deze stimulans van overheidswege, zit bijvoorbeeld ‘zorg op afstand’ in Nederland stevig in de lift.

Nieuws

Meer nieuws over