Boer & Croon: besparing van 800m mogelijk in zorg

18 februari 2011 Boer & Croon

Zelfstandige Behandelcentra (ZBC's) kunnen de zorg in 2012 €800 miljoen besparing opleveren, als de overheid de huidige ongelijkheid in bekostiging tussen ziekenhuizen en ZBC's opheft. Dit blijkt uit een onderzoek dat Boer & Croon in opdracht van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) heeft uitgevoerd.

Uit het onderzoek van Boer & Croon blijkt dat:

  • ZBC's steeds verder doordringen in de klassieke ziekenhuiszorg en nauw samenwerken met andere zorgaanbieders op alle fronten, zoals verwijzing, onderzoek en opleiding. Kwaliteit, innovatiekracht en efficiency kenmerken ZBC's.
  • de efficiency van ZBC's voor lagere prijzen zorgt ten opzichte van de ziekenhuizen. De IGZ spreekt voor het tweede jaar positief over ZBC's en de geleverde kwaliteit.
  • op het gebied van patiëntentevredenheid de klinieken als rapportcijfer een 8,5 krijgen tegen 7,4 voor de ziekenhuizen. Daarnaast hebben steeds meer klinieken het ZKN keurmerk. Dit keurmerk stelt zware kwaliteitseisen. Deze worden jaarlijks door een onafhankelijke keuringsinstantie gecontroleerd.
  • ZBC's groei zien voor de komende jaren, dit wordt geïllustreerd door de verwachtte verbreding en verdieping van het aanbod. ZBC's hebben anticiperend daarop geïnvesteerd en uitgaven gedaan.
  • diverse studies naar de toekomst van de ziekenhuiszorg laten zien dat een deel van de huidige ziekenhuiszorg geschikt is om in een meer gefocuste setting uit te voeren. Een ZBC is hiervoor een geschikt model.
  • de groeitrend van de ZBC sector is in de periode 2005-2009 onverminderd voortgezet. In een gematigd groeiscenario zal de omvang van de gezamenlijke ZBC's in 2012 circa 650 miljoen zijn.
  • het maximeren van de groei tot 2,5% per instelling betekent een enorme rem en daarmee acute financiële nood voor veel ZBC's. Bovendien betekent het voor circa 300.000 patiënten geen vrije keuze in 2012.

Boer & Croon concludeert  dat kwaliteit, innovatiekracht en efficiency ZBC's als aanbieders in een sterk groeiende sector kenmerken. Afremmen van de groei heeft grote gevolgen voor ZBC's en patiënten, terwijl van ZBC's juist een positieve dynamiek uitgaat. ZBC's veroorzaken bijvoorbeeld een neerwaartse prijsdruk die kan oplopen tot circa 800 miljoen op het totale ziekenhuisbudget in 2012. Deze prijsdruk ontstaat als de huidige ongelijkheid in bekostiging tussen ziekenhuizen en ZBC's door de overheid wordt weggenomen, waardoor zorgverzekeraars vrij zijn in het contracteren en daardoor doelmatiger kunnen inkopen.

Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om te worden geholpen in klinieken. In 2009 gingen er meer dan een half miljoen mensen naar een kliniek. Op dit moment zijn er zo'n 1.000 specialisten werkzaam in klinieken. Door de kleinschalige en persoonlijke opzet, kunnen zij meer tijd en aandacht aan de patiënt geven. De service is hoog, de prijs is laag. Bovendien zijn de lijnen kort en daardoor kunnen innovaties eenvoudig en snel worden ingevoerd. Zonder subsidie. In het rapport zegt orthopedisch chirurg Alex Févier: "Een recente innovatie is bijvoorbeeld computergestuurd opereren. We zijn in staat deze techniek snel te implementeren en alle betrokken professionals snel en grondig te scholen volgens de richtlijnen." Cardioloog Igor Tulevski: "Wij hebben zelf een EPD ontwikkeld. Precies zoals de cardioloog dat hebben wil, online en gekoppeld aan onder meer de bedrijfsvoeringssoftware. Dit heeft een enorme kwaliteits- en efficiencyslag betekend.

Ziekenhuizen beginnen nu onze software over te nemen." Orthopedisch chirurg Cor van der Hart: "Door de kleinere schaal en kortere lijnen zijn we veel sneller instaat om innovaties en verbeteringen door te voeren. Dat zit 'm in kleine zaken, zoals directere communicatie met de patiënt en bijvoorbeeld een extra beeldscherm voor de patiënt op de polikliniek ten behoeve van communicatie en transparantie".

Nieuws

Meer nieuws over