Boek 'Ik Raadslid' door Necker van Naem adviseurs

18 maart 2010 Necker van Naem

In Nederland zijn in ruim vierhonderd gemeenten zo’n tienduizend raadsleden actief. Zij zetten zich dagelijks in om hun eigen stad of dorp een fijne plek te maken om te wonen, te werken en te recreëren. Dit doen zij als nevenfunctie. Maar raadslid zijn, is een bijbaan met een behoorlijke verantwoordelijkheid en veel achterliggende wetgeving, convenanten, afspraken en regels. Het boek ‘Ik Raadslid’ van o.a. Necker van Naem adviseurs helpt raadsleden bij deze verantwoordelijkheid.

Overzichtelijk handboek

Het boek ‘Ik Raadslid’ biedt een overzicht van de belangrijkste zaken waar raadsleden mee te maken hebben. Wat is het verschil tussen een motie en een amendement? Wie is verantwoordelijk voor de raadsvergadering als de burgemeester er niet is? Welke samenwerkingsrelatie heeft de gemeente met de provincie? Wat voor invloed heeft een raadslid op de gemeentelijke begroting? Raadsleden zijn lovend over het boek en het magazine Binnenlands Bestuur noemt het “een basisboek bij uitstek voor elk raadslid”.

Over de auteurs

De auteurs Jasper Loots, Roel Freeke, Geeske Wildeman en Tom Smolders hebben jarenlange ervaring in het lokaal openbaar bestuur. Jasper Loots en Tom Smolders zijn adviseurs, Roel Freeke en Geeske Wildeman zijn beide directeur van Necker van Naem. In die hoedanigheid adviseren, coachen en trainen ze regelmatig raden en raadsleden. Op basis van hun ervaringen in het werkveld en de input die ze kregen tijdens de trainingen hebben ze het boek 'Ik raadslid' geschreven. Een must have voor elk raadslid.

Nieuws

Meer nieuws over