BMC wint kwaliteitsonderzoeks onder zorgaanbieders

14 juli 2011 Consultancy.nl

Het Centrum Klantervaring Zorg heeft BMC geaccrediteerd om vergelijkend kwaliteitsonderzoek uit te voeren onder zorgaanbieders. De onderzoeken worden uitgevoerd door middel van een CQ (Consumer Quality)-index.

De bevoegdheid om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren betekent een uitbreiding van het hoogwaardig onderzoeks- en adviesaanbod van BMC in het sociale domein. Zo zijn de Wmo-benchmark en de Wmo-klanttevredenheidsonderzoeken van BMC-onderdeel SGBO de standaard voor de meeste gemeenten. Behalve met onderzoeksmethodieken heeft BMC ook veel vakinhoudelijke ervaring met advies aan zorginstellingen.

De CQ-index is een door het Nivel ontwikkelde gestandaardiseerde methodiek om ervaringen van klanten van zorgsinstellingen te meten, te analyseren en te rapporteren. Het keurmerk dat op de CQ-index rust geeft de garantie dat de gegevens betrouwbaar en valide worden gemeten en dat goed wordt omgegaan met de privacy van persoonsgegevens. Met de verwerving van de accreditatie voldoet BMC aan de zeer hoge eisen die het CKZ (Centrum Klantervaring Zorg) stelt aan de kwaliteit van onderzoek. Voor zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg, de GGZ en de kraamzorg is het verplicht om via de CQ-index de ervaringen en mate van tevredenheid van hun klanten te meten. Hetzelfde geldt voor verpleeg- en verzorgingshuizen, aanbieders van zorg thuis en aanbieders van hulp bij het huishouden. Al deze instellingen moeten hun aanbod en prestaties toetsen aan de waardering van de klanten. Voor de Inspectie Gezondheidszorg zijn de onderzoeksresultaten via de CQ-index een essentiële bron van gegevens.

Ook organisaties die deze verplichting niet hebben, zoals huisartsenposten, ziekenhuizen, gespecialiseerde klinieken en instellingen in de jeugdzorg laten steeds vaker hun prestaties via deze onafhankelijke methode meten. Overigens kan elke organisatie aan de standaardvragen eigen specifieke onderzoeksvragen toevoegen, al dan niet met ondersteuning van de experts van BMC.

Nieuws

Meer nieuws over