BMC publicatie: Goed Werkgeverschap bij gemeenten

14 januari 2011 BMC

Adviseurs van advies- en managementbureau BMC hebben aan de hand van diepgaand onderzoek een publicatie uitgebracht over 'Goed Werkgeverschap’ voor gemeentelijke werkgevers.

Gemeentelijke medewerkers zijn de sleutel tot goed bestuur en goede dienstverlening. Voor het succes van de gemeente is de werkgeversrol essentieel, gezien de ingrijpende ontwikkelingen waarmee de gemeentelijke werkgevers en werknemers worden geconfronteerd. Er zullen in de komende jaren grote groepen ambtenaren met pensioen gaan, waardoor veel kennis en kunde wegvloeit. De gemeente moet een aantrekkelijke werkgever zijn voor jonge mensen om nieuwe generaties aan zich te binden en hen uit te dagen zich in te zetten voor de publieke zaak. Jonge mensen verlangen meer vrijheid en medezeggenschap enzij zoeken mogelijkheden voor eigen ontwikkeling en opleiding. Dit vergt in de meeste gemeenten aanpassingen in de organisatiecultuur.

Naast deze interne omstandigheden vallen er ingrijpende veranderingen te verwachten als gevolg van de plaats van de lokale overheid in de samenleving. De publicatie ‘Goed Werkgeverschap’ voor gemeentelijke werkgevers presenteert verschillende scenario’s voor de manier waarop de gemeente zich in de nabije toekomst verhoudt tot de inwoners en maatschappelijke en private partijen. Deze scenario’s zijn ontwikkeld door maatschappelijke trends te analyseren, zoals de houding van burgers jegens de overheid, de relatie tussen overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, de openheid of geslotenheid van organisatiegrenzen en de binding tussen werkgevers en werknemers en de relatie tussen
individueel belang en maatschappelijk functioneren.

De verschillende scenario’s leiden tot verschillende uitkomsten voor het werkgeverschap. Enkele voorbeelden: wanneer het publieke domein gefragmentariseerd en nagenoeg oncontroleerbaar wordt door de vele actoren die er een rol in spelen, dan is het werkgeverschap geheel gericht op de werknemer als individu. Wanneer er sprake is van een echte netwerksamenleving, dan is het werkgeverschap een gedeelde verantwoordelijkheid van alle partijen uit de maatschappelijke coalitie. Indien marktontwikkeling en publiek-private
samenwerking niet tot de gewenste resultaten blijkt te leiden, houdt de gemeente zelf de regie over maatschappelijke vraagstukken. De lokale overheid heeft dan zelf generalisten en specialisten nodig om echt iets te kunnen betekenen voor de samenleving. In deze en andere gevallen verschilt de manier waarop de rol van werkgever ingevuld moet worden. Het boek ‘Goed Werkgeverschap’ laat zien welke rollen en besluiten passen bij de verschillende toekomstmodellen.

Over Goed Werkgeverschap

‘Goed Werkgeverschap’ is ontwikkeld door experts van adviesbureau BMC aan de hand van diepgaand onderzoek, in nauwe samenwerking met de Vereniging van Gemeentesecretarissen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het A+O fonds Gemeenten. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakte het onderzoek en de publicatie mede mogelijk.

‘Goed Werkgeverschap’ is verschenen bij Kluwer via www.kluwershop.nl (€24,95)

Nieuws

Meer nieuws over