BMC onderzoekt samenwerking burgemeester en griffier

08 juni 2011 Consultancy.nl

Burgemeester en griffier, een vitale relatie

Tijdens het VNG-congres overhandigde BMC directeur Roel Wever het onderzoeksrapport ‘Burgemeester en griffier, een vitale relatie’ aan mevrouw Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere, aan burgemeester Jos Wienen van Katwijk en aan Jaap Paans, raadsgriffier van de gemeente Rotterdam. Mevrouw Jorritsma ontving het rapport als voorzitter van de VNG; de heer Wienen nam het boek in ontvangst namens het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Jaap Paans kreeg het boek namens de Vereniging van Griffiers. Het NGB en de Vereniging van Griffiers gaven gezamenlijk opdracht tot het onderzoek.

“Er bestaat een vitale samenwerkingsrelatie tussen burgemeesters en griffiers”. Dit is de belangrijkste onderzoeksconclusie. Burgemeesters en griffiers zijn tevreden over de onderlinge samenwerking en over elkaars persoonlijke kwaliteiten. Hoe groter de onderlinge tevredenheid, des te beter de kwaliteit van de besluitvorming, zo blijkt. Ook vergroot de samenwerking de balans in de driehoek die zij vormen met de gemeentesecretaris en met hun natuurlijke partners: raad, college en ambtelijke organisatie.

De functie van raadsgriffier bestaat sinds 2002, toen het duale gemeentebestuur werd ingevoerd. Gelijktijdig werd de burgemeester de voorzitter van de raad. NGB en Vereniging van Raadsgriffiers gaven BMC de opdracht onderzoek te verrichten naar de theoretische kaders van de relatie tussen beide functionarissen, mede in het licht van de samenwerking met de gemeentesecretaris. Het tweede deel van het onderzoek bestond uit een representatieve enquete van betrokkenen uit beide doelgroepen en andere geïnteresseerden.

Op basis van de verkenning en de praktijkinformatie formuleerden de onderzoekers van BMC conclusies en aanbevelingen. BMC voegt aan het onderzoek de aanbeveling toe om gemakzucht in de relaties te vermijden en steeds actief te zoeken naar mogelijkheden om het gebruikelijke ‘op te rekken’ en zich te oriënteren op mogelijk veranderende verwachtingen, buiten het eigen gezichtsveld en buiten de eigen en bekende interpretaties.

De belangrijkste aanbevelingen luiden:

“Wees ambitieus in je verwachtingen van elkaar”
“Wees duidelijk over rollen en verwachtingen”
“Wees kritisch bij de werving en selectie van de driehoeksspelers”
“Evalueer de samenwerking periodiek”
“Toon lef”
“Verleg je perspectief van hard naar ‘hart’”
“Werk vanuit een stip aan de horizon”.

Nieuws