BMC onderzoekt haalbaarheid van nieuw Stadsmuseum

14 januari 2009 Consultancy.nl

De gemeente Zoetermeer heeft adviesbureau BMC de opdracht gegeven om een Koersdocument op te stellen voor de realisatie van het nieuwe ‘Stadsmuseum Plus’. Het nieuwe stadsmuseum moet, in combinatie met woningen, detailhandel en horeca in het gebied, het centrum van Zoetermeer levendiger en cultureler maken. Het te ontwikkelen gebied moet ook fungeren als een ‘verbinding’ tussen de huidige drukke gebieden, de Dorpsstraat als het Stadshart.

Onafhankelijk onderzoek

Het adviesbureau heeft in de afgelopen periode onafhankelijk onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het Stadsmuseum Plus. Hierbij is uitgegaan van samenwerking tussen het Stadsmuseum, het Filmhuis en mogelijk het Historisch Genootschap Oud Soetermeer, aangevuld met horeca.

Het onderzoek moet begin maart gereed zijn. Op 17 maart 2009  worden de belangrijkste bevindingen tijdens een open bijeenkomst ook gedeeld met Zoetermeerders, waarna bezoekers van de avond hun suggesties kunnen aandragen. Deze worden bestudeerd en waar mogelijk verwerkt in een oplegnotitie. Deze notitie wordt toegevoegd aan het rapport van adviesbureau BMC en voorgelegd voor besluitvorming door het college en de gemeenteraad. Naar verwachting zal de definitieve besluitvorming over het Stadsmuseum Plus voor de zomervakantie van 2009 zijn afgerond.

Achtergrond: bruisend stadscentrum hoort in Zoetermeer
In het collegeprogramma staat dat in Zoetermeer een bruisend stadscentrum hoort. Zowel de Dorpsstraat als het Stadshart zijn geliefde en druk bezochte gebieden in het centrum. Er ontbreekt op dit moment een goede en aantrekkelijke verbinding tussen deze twee gebieden. Al enkele jaren wordt gesproken over een aantrekkelijke wandelroute die de gebieden met elkaar verbindt. De route gaat vanaf de Leidse Wallen, het Nicolaasplein naar de Markt, het Zuidwaarts en het Stadhuisplein. Daarnaast wil het gemeentebestuur deze verbinding versterken met het bouwen van een nieuw stadsmuseum in combinatie met woningen, detailhandel en horeca in het gebied. Op deze manier kan er een levendig en cultureel aantrekkelijk geheel ontstaan.

Nieuws

Meer nieuws over