BMC: Minder alcoholgerelateerde vernielingen

21 juni 2011 BMC

Onderzoek BMC: minder alcoholgerelateerde vernielingen in 18 Rijnmondgemeenten

Het aantal aan alcohol te relateren vernielingen in de regio Rijnmond is sinds 2008 gedaald. Dit blijkt uit een op 20 juni gepresenteerd onderzoek onder 18 Rijnmondgemeenten dat is uitgevoerd door advies- en managementbureau BMC in opdracht van de Begeleidingscommissie Integraal Veiligheidsbeleid van de regio.

Het gunstige resultaat kan volgens het rapport van het adviesbureau niet worden toegeschreven aan één specifieke maatregel. Doorslaggevend is de wijze waarop gemeenten hun brede aanpak van zowel het alcoholgebruik door jongeren als de preventie en repressie van vernielingen hebben ingericht. Succesfactoren zijn onder meer de integraliteit van de aanpak, bestuurlijke betrokkenheid en alertheid en de samenwerking met lokale partners. Zeker in gemeenten met een sterk horecaprofiel tellen deze factoren. Begin 2008 ondertekenden de gezamenlijke burgemeesters een verklaring om zich in te spannen het aantal alcoholgerelateerde vernielingen terug te dringen. Het onderzoek werd uitgevoerd om te bezien of die doelstelling ook is gehaald.

Nieuws