BMC: Geen herstel voor adviseurs in publieke sector

04 oktober 2011 Consultancy.nl

Er komt op korte termijn geen herstel in de omvang van externe inhuur in de publieke sector. Op iets langere termijn zal, door vergrijzing en toenemende krapte op de arbeidsmarkt, de behoefte voor consultants sterk groeien. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek in opdracht van advies- en management bureau BMC. Het rapport "De publieke sector en externe bureaus: het debat over de toekomst" wordt op woensdag 12 oktober gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met een select gezelschap van topvertegenwoordigers van de betrokken sectoren.

Cor Molenaar, leider van het onderzoeksteam: "Het onderzoek laat ook zien, dat de vragen van opdrachtgevers en de behoefte aan externe ondersteuning blijvend aan het veranderen zijn. Dat is geen bedreiging voor organisaties als BMC, maar een kans. Het biedt de mogelijkheid om in goede samenspraak met klanten en brancherelaties de dienstverlening optimaal af te stemmen en waar nodig aan te passen aan de gewijzigde markt."

Download het rapport De publieke sector en externe bureaus: het debat over de toekomst

Reactie van Albert Jansen, voorzitter Raad van Bestuur van BMC Groep
Albert Jansen, voorzitter Raad van Bestuur van BMC Groep in een reactie: "Wij richten ons op een duurzame toegevoegde waarde voor de publieke sector. Dat heeft de basis gevormd voor 25 jaar BMC, en het blijft ook de basis voor de toekomst. Het uitblijven van herstel van de markt op korte termijn is vervelend, en de veelal kostenbesparende maatregelen die daardoor genomen moeten worden in onze organisatie zullen op onderdelen pijnlijk zijn. In dat opzicht schept het weer een band met onze opdrachtgevers die voor dezelfde uitdagingen staan. De maatregelen bieden echter de mogelijkheid te komen tot een financieel gezonde situatie in 2012 en verder. Samen met onze inspanningen om de dienstverlening door te ontwikkelen en aan te sluiten op de veranderende vragen en behoeften, biedt dit een uitstekende uitgangspositie voor een succesvolle onderneming op langere termijn."

BMC Groep

Nieuws