BMC doet onderzoek naar goed werkgeverschap

02 december 2009 BMC

Adviesbureau BMC gaat in samenwerking met BZK, A&O-fonds en VNG onderzoek doen naar goed werkgeverschap. Het onderzoek, waar een publicatie over zal verschijnen, heeft tot doel een waardevolle bouwsteen te vormen voor onder andere de arbeidsmarktanalyse van het openbaar bestuur.

Meer banen dan personeel

De Nederlandse arbeidsmarkt kampt over enkele jaren met enorme arbeidstekorten die alleen nog maar zullen toenemen. Deze problematiek geldt onverkort en misschien nog wel in verhevigde mate voor de publieke sector (RWI, 2008). De problemen van de ‘vergrijzing op termijn‘ worden op dit moment door veel gemeenten nog onvoldoende opgemerkt. De problemen spitsen zich toe op kennisverlies, het hebben en houden van voldoende gekwalificeerde medewerkers en de verstarring van organisaties als gevolg van beperkte doorstroommogelijkheden. De meeste overheidsorganisaties hebben de dreigende problemen als gevolg van vergrijzing nog geen plek gegeven in de strategische beleidsplannen. Om te voorkomen dat de publieke dienstverlening letterlijk stil komt te liggen moeten concrete stappen worden gezet.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap is aan het schuiven. Het is zaak hierop grip te krijgen. Strategisch HRM en gemeentelijke arbeidsvoorwaarden moeten in snel tempo worden aangepast aan de huidige ontwikkelingen zodat gemeenten in staat worden gesteld tijdig de juiste interventies te plegen. Het is zaak aan te sluiten bij de behoeften van een nieuwe generatie ambtenaren en werknemers. Die verlangt variatie, vrijheid, medezeggenschap en is steeds op zoek naar ontwikkeling en opleiding. Goed leiderschap is hierin cruciaal, voor motivatie, behoud en ontwikkeling van personeel. Concepten als verbindend leiderschap, maar ook het leiding geven aan professionals bieden handvatten voor innovatie in publieke organisaties.

Het onderzoek

Wij zien in de praktijk van het lokaal bestuur nieuwe oplossingen voor personeelstekorten die breken met de bestaande ambtelijke en personele inrichting van gemeenten, gemeentelijke functiehuizen, met de bekende instrumenten in (strategisch) HRM en met de bestaande opvattingen over leiderschap. We signaleren dat daarin organisatiegrenzen vervagen. De personele invulling van publieke taken wordt steeds vaker situationeel en voor een bepaalde tijd (projectmatig, tijdelijk) bepaald. Het zijn die nieuwe praktijken die aanleiding geven tot nader onderzoek. Doel van dat onderzoek is enerzijds een heldere, genuanceerde, gedifferentieerde beschrijving van het personeelstekort, inclusief de deficiënties op expertisegebieden, in het openbaar bestuur. Anderzijds is het doel een scherpe analyse van de innovatieve oplossingen die in de praktijk van het publieke domein worden ontwikkeld.

 

Nieuws