BMC adviseert TT Assen over strategie en beleid

29 september 2010 Consultancy.nl

TT Circuit Assen heeft adviesbureau BMC ingeschakeld om haar toekomststrategie en beleid vorm te geven. Adviesbureau BMC presenteert eind oktober een strategisch rapport met een visie op de toekomst.

Eerste bevindingen: duurzaamheid, innovatie en beperking van overlast

Het adviesbureau heeft al geconcludeerd dat de speerpunten van de toekomstvisie zich moeten richten op duurzaamheid, innovatie en beperking van overlast. Om de meningen te polsen van belangrijke 'stakeholders', was BMC aanwezig op de Vriendendag van de Stichting Vrienden TT Circuit. Daar bleek dat de toekomstvisie van BMC zorgde voor eensgezindheid onder Omwonenden, politici en gebruikers van het circuit. Zowel voor- als tegenstanders hebben elkaar gevonden in deze duidelijke toekomstvisie.

Doorbraak in voortdurende discussie

Volgens Jaap Timmer, vicevoorzitter van de Stichting Vrienden TT Circuit, betekent de eensgezindheid een doorbraak in de voortdurende discussie tussen voor- en tegenstanders: “Afgelopen weekend werd al het goede voorbeeld gegeven met de allereerste Grand Prix voor elektrische motoren. Daarmee zetten we het TT Circuit internationaal op de kaart als koploper en tonen we aan dat we onze ogen niet sluiten voor maatschappelijke discussies. Iedereen is het erover eens dat het circuit alleen op deze manier nieuwe activiteiten kan aanboren.”

De eensgezindheid over de toekomst bleek ook uit de forumdiscussie, waaraan onder andere Laura Punt (gemeenteraadslid voor GroenLinks), Wim van de Camp (CDA-Europarlementariër), Henk Mathijsse (wethouder in Assen), Tanja Klip-Martin (gedeputeerde Provincie Drenthe) en motorcoureur Jurgen van den Goorbergh deelnamen. De voorstellen voor uitbreiding van het circuit -en tegelijkertijd beperking van overlast- behelzen ondermeer het optrekken van (natuurlijke) geluidswallen, beter integreren van het circuit in de omgeving, efficiëntere toegangswegen, geluidsarme raceklasses en het compenseren van geluidsdagen met stiltedagen.

Nieuws