BMC: 30% van alle wethouders treedt vroegtijdig af

18 juli 2011 Consultancy.nl

Een op de drie wethouders in Nederland treedt onvrijwillig vroegtijdig af. Meer dan 500 van de ruim 1,500 bestuurders hebben zich voortijdig teruggetrokken. De helft van hen moet vertrekken om politieke redenen, en de houdbaarheidsdatum van wethouders wordt steeds korter. Dat blijkt uit het onderzoek De Vallende Wethouder van publieke sector-adviesbureau BMC.

Daarnaast blijkt uit het rapport van BMC ook dat gemeenten naarstig op zoek zijn naar meer cohesie. Raden en colleges zoeken naar een constructiever samenspel, met oog voor elkaars toegevoegde waarde en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Korte houdbaarheidsdatum
BMC concludeert dat tussen 2006 en 2010 20% van de wethouders moest vertrekken omdat zij geen aanzien meer hadden. Door verscherpte politieke verhoudingen neemt de houdbaarheidsdatum van wethouders steeds meer af. Negatieve media-aandacht is vaak aanleiding voor harde kritiek op wethouders.

Wethouders krijgen bovendien vrijwel geen steun vanuit hun eigen partij, zo blijkt uit het onderzoek. Dat zegt ook hoogleraar bestuurskunde Arno Korsten. Op steun van de burgemeester kunnen wethouders meestal ook niet rekenen. In een crisissituatie staan zij er dus grotendeels alleen voor.

Coaching
Wethouders hebben het door de politieke versnippering sowieso niet makkelijk. Lokale, vaak minder ervaren politieke partijen zijn niet bevorderlijk voor een efficiënte samenwerking. Saskia Bolten, werkzaam bij de Wethoudersvereniging, vindt dat er een professionaliseringsfonds voor wethouders moet komen. De functie van wethouder is een vak, waarin mensen dus ook gecoacht moeten worden, zo stelt zij. De Wethoudersvereniging formeert op dit moment een groep oud-wethouders om collega’s te coachen in communicatie en het politieke spel. Hierdoor moeten conflicten worden voorkomen.

Over het rapport De Vallende Wethouder
In het onderzoek ‘De Vallende Wethouder’ onderzoekt BMC de vertrekredenen van de wethouders die in de bestuursperiode 2006 – 2010 onvrijwillig voortijdig zijn teruggetreden en welke factoren daarop inwerkten. Daarbij is vooral gefocust op politieke conflicten: conflicten tussen de wethouder(s) en de gemeenteraad, binnen het college van burgemeester en wethouders dan wel met de eigen fractie of politieke partij. 41 cases (van de ongeveer 325) zijn onderzocht en in dat verband zijn 85 interviews afgenomen.

Nieuws