Berenschot: Ziekenhuis wil geen private investeerder

06 september 2011 Consultancy.nl

Uit onderzoek door adviesbureau Berenschot blijkt dat ziekenhuizen nauwelijks geïnteresseerd zijn in private investeerders. De geringe animo komt vooral doordat private partijen te hoge eisen stellen voor deelname.

De uitkomst van het onderzoek is opmerkelijk, omdat het kabinet juist een wetsvoorstel voorbereidt dat winstuitkering mogelijk maakt in de zorg. Hierdoor kunnen private partijen in de zorg investeren, waardoor ziekenhuizen voor kapitaalaantrekking minder afhankelijk zouden moeten worden van banken.

Eisen van private investeerders Private partijen blijken echter eisen te stellen die onacceptabel zijn voor de ziekenhuizen. Zo willen de investeerders zeggenschap in het bestuur van het ziekenhuis, in ruil voor hun kapitaalvoorziening. Ziekenhuizen willen juist geen enkele invloed van investeerders op de interne gang van zaken.

Ook eisen private investeerders hoge rendementseisen van de ziekenhuizen. Daardoor worden private partijen onaantrekkelijk voor ziekenhuizen, omdat ze door staatsgaranties relatief goedkoop geld kunnen lenen bij banken. Rendementsgeld betalen aan private partijen is in vergelijking daarmee een stuk minder voordelig.

Uitdagingen voor ziekenhuizen
De consultants van Berenschot hebben dit jaar uitgebreid onderzoek gedaan naar de Nederlandse ziekenhuizen. Zij richtten zich daarbij op de vraag hoe ziekenhuisbesturen strategisch anticiperen op de vele toekomstige uitdagingen. Voorbeelden daarvan zijn de kabinetsbezuinigingen, de overgang van functiegerichte bekostiging naar prestatiebekostiging, de uitbreiding van het b-segment naar 70%, de toenemende concurrentie van zelfstandige behandelcentra (zbc’s), de ontvolking van het platteland, de vergrijzing en de afnemende beroepsbevolking. Voor hun onderzoek spraken de consultants met bestuurders en financieel directeuren van zes algemene ziekenhuizen, twaalf topklinische ziekenhuizen en drie academische ziekenhuizen.

Nieuws

Meer nieuws over