Berenschot: Utrecht kan 20m besparen op inkoop+staf

21 december 2010 Consultancy.nl

De gemeente Utrecht kan fors besparen op haar inkoop en overhead. Dit blijkt uit de eerste twee doorlichtingsrapporten van adviesbureau Berenschot. De externe doorlichting van de gemeentelijke organisatie moet in samenhang met andere maatregelen vanaf 2014 een structurele besparing van €55 miljoen opleveren. De komende maanden worden nog 9 andere organisatieonderdelen doorgelicht.

Wethouder Organisatievernieuwing Jeroen Kreijkamp: "De doorlichting van de gemeentelijke organisatie is een belangrijk onderdeel van het programma Organisatievernieuwing waarmee het college de komende vier jaar de gemeente Utrecht moderner, vraaggerichter en slanker wil maken."

Doorlichting Inkoop

De belangrijkste conclusies van Berenschot zijn dat de gemeente Utrecht qua professionaliteit van de inkooporganisatie achter loopt op vergelijkbare organisaties, dat beperkter gebruik gemaakt wordt van raamcontracten en dat zowel de inkoopstromen als de inkooporganisatie versnipperd zijn. Dat leidt tot een mogelijke besparing van minimaal €8,3 miljoen, gelet op de uitgaven van 2008 en 2009. Download hier het rapport 'Doorlichting Inkoop Gemeente Utrecht'.

Doorlichting Overhead

De kosten van de overhead in de gemeente Utrecht zijn vergelijkbaar met andere 100.000+ gemeenten, blijkt uit het rapport. Als we kijken naar een kleine groep 100.000+ gemeenten met een lage overhead zou er een besparingspotentieel van €12,7 miljoen zijn. Hoeveel er in Utrecht op overhead bezuinigd kan worden, hangt af van de mate waarin de bedrijfsvoering op orde is én van het verandervermogen van de organisatie. Download hier het rapport 'Doorlichting Overhead Gemeente Utrecht'.

Nieuws

Meer nieuws over