Berenschot stelt herstelplan op voor De Amarantis

07 februari 2012 Consultancy.nl

Organisatieadviesbureau Berenschot heeft in de afgelopen maanden een economisch herstelplan opgesteld voor De Amarantis Onderwijsgroep. Berenschot adviseert de onderwijsinstelling om op korte termijn de financiële positie zeker te stellen en verschillende maatregelen te nemen om de onderwijskwaliteit te verhogen. Daarnaast concludeert Berenschot dat het bedrijf voor 200 FTE’s moet inkrimpen en dat locaties moeten worden samengevoegd. Het economisch herstelplan is afgelopen vrijdag door het College van Bestuur aangeboden aan de Raad van Toezicht.

Berenschot werd ingehuurd door de instelling doordat het met een tekort van €5 miljoen op de begroting van dit jaar kampt. Daarnaast krijgt het bedrijf medio 2012 te maken met een groot tekort aan liquiditeit - Amarantis heeft voor haar directe liquiditeitspositie voor de jaren 2012 t/m 2014 rond €40 miljoen nodig. De onderwijsgroep heeft ondanks de financiële problemen in een persverklaring bevestigd dat er geen zorg is dat leerlingen en deelnemers hun opleiding niet kunnen vervolgen of dat er geen nieuwe opleidingen zouden kunnen starten.

Maatregelen zonder effect
Sinds de zomer 2011 heeft de onderwijsgroep diverse maatregelen genomen om de financiële nood het hoofd te bieden, waaronder een vacaturestop, het verhogen van de interne mobiliteit en de implementatie van een nieuwe besturingsfilosofie. Ondanks de inspanningen leidde dit niet tot het gewenste resultaat. Door teruglopende leerlingaantallen werd het probleem alleen maar groter: “Er is te veel personeel op een te klein aantal leerlingen, een verschil dat de afgelopen jaren groter geworden is” aldus Sjon Buijs, woordvoerder van het bedrijf. Bovendien zit Amarantis in zijn maag met te hoge huisvestingslasten door te ruime huisvesting.

Over Amarantis Onderwijsgroep
Amarantis Onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) voor 30.000 jongeren. Het heeft circa 3,300 medewerkers en zestig scholen en opleidingen in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

Nieuws