Berenschot: snijden in bestuursorganen Waddenzee

09 juli 2010 Consultancy.nl

Zeven van de elf bestuursorganen die zich bemoeien met het Waddengebied kunnen worden opgedoekt. Dat staat in een rapport van adviesbureau Berenschot, dat is gemaakt in opdracht van de Waddenprovincies en twee ministeries.

Uiteindelijk zouden er nog slechts 27 van de huidige 102 bestuurders overblijven. Door het opheffen van de Adviescommissie Waddenfonds, de Regiocommissie Waddenfonds, de regiegroep B&O, de Regionale Stuurgroep Deltaprogramma, Coordinatiecollege Wadden, Interdepartementale Waddenzeecommissie en de Raad voor de Wadden, schrapt Berenschot 68 bestuurders. De meeste taken worden overgenomen door het Regiecollege Waddengebied (RCW). Ook daar kunnen 7 van de 13 bestuurders afvallen, adviseert Berenschot.

Het adviesbureau stelt voor een nieuw 'Forum van Expertise en Opiniëring' op te zetten om de samenwerking en overleg met maatschappelijke organisaties te bundelen. Ook kunnen de taken die nu onderverdeeld zijn onder de ministeries van LNV en VROM, ook door één ministerie (LNV) worden afgehandeld, zo meldt Berenschot.

De Groninger gedeputeerde Douwe Hollenga uitte eerder al diverse keren kritiek over de bureaucratie en trage besluitvorming rond het Waddengebied. Hij is tevreden over het advies. Het schrappen van de bestuursorganen zou tonnen euro's aan vergoedingen en andere kosten schelen.

Nieuws