Berenschot: Overhead zakelijke dienstverleners daalt

25 augustus 2011 Consultancy.nl

De overhead bij zakelijke dienstverleners is fors afgenomen. Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de omvang en kosten van de overhead van zakelijke dienstverleners. Uit het onderzoek blijkt dat het overheadpercentage van de totale formatie over de afgelopen vijf jaar met 8% daalde. Indirecte functies zijn in sterkere mate verkleind dan directe. Het onderzoek werd uitgevoerd bij accountants- en advieskantoren, ingenieursbureaus en researchcentra, advocatenkantoren en financiële dienst-verleners. Tussen deze sectoren bestaan nog steeds aanzienlijke verschillen.

Tarieven staan onder druk, vooral bij ingenieursbureaus en financiële instellingen. Research-instellingen hebben te maken met een aanzienlijke vraaguitval. Omzetprognoses zijn bijna overal lager dan andere jaren. Door deze ontwikkelingen loopt de formatie in de zakelijke dienstverlening terug. Een aantal sectoren zit traditioneel hoog in de overhead zoals de juridische dienstverleners en financiële dienstverleners, maar die beginnen pas nu de druk te merken. ICT zit op een veel lager niveau in de overhead omdat daar de financiële druk al jaren hoog is en de bakens eerder zijn verzet.
 
Luddo Oh, Senior Managing Consultant bij Berenschot: “Bij een kleinere flexibele organisatie hoort ook een kleinere overhead. De meeste zakelijke dienstverleners lijken dit goed te beseffen en reduceren de indirecte functies sterker dan het primair proces. De overhead is in de afgelopen vijf jaar gedaald van 21,0% naar 19,5% van de totale formatie. Daarnaast zijn veel organisaties de laatste twee jaar sowieso al fors gekrompen; zij hebben hun overhead nog eens extra gereduceerd.”
 
Nog steeds valt echter bij veel organisaties efficiencywinst te behalen. Belangrijke thema’s zijn het verhogen van de flexibiliteit en het invoeren van Het Nieuwe Werken ter besparing op facilitaire kosten en ter verhoging van de productiviteit. De nadruk komt veel meer te liggen op het genereren van rendabele omzet met een daarbij passende, marktconforme overhead. Senior Consultant Roel van Lanen: “Veel organisaties hebben geïnvesteerd in marketing en business development om de positionering te verbeteren. Zo proberen zij hogere marges te realiseren en uit de neerwaartse spiraal weg te blijven”. Succesvolle organisaties zijn derhalve niet alleen bezig met het verlagen van de kosten, maar ook met het professionaliseren van de overhead en het verhogen van de winstgevendheid.
 
Sinds 2001 ontwikkelt Berenschot systematisch een aantal benchmarks, in nauwe samenwerking met haar klanten. Dit resulteerde in 2003 tot de oprichting van het Kenniscentrum Benchmarking, onderdeel van Berenschot. Inmiddels heeft Berenschot voor meer dan 1500 organisaties een overheadbenchmark uitgevoerd. Het vijfjarig onderzoek is uitgevoerd in de zakelijke dienstverlening onder 119 organisaties met een omvang van meer dan 100 medewerkers (22% van de totale populatie). Over overhead vallen alle functies die gericht zijn op de sturing en ondersteuning van de medewerkers op de werkvloer. Het gaat daarbij om management & secretariaat, personeel en organisatie, financiën & control, automatisering, communicatie en facilitaire zaken. Eerder dit jaar promoveerde Mark Huijben met het proefschrift “Overhead Gewaardeerd” aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Aantal FTE overhead als percentage van totaal FTE 2007        2011        Daling
Accountancy & Advies 20,9% 18,4% -14%
ICT 15,5% 15,0% -3%
Ingenieurs & Research 19,5% 18,4% -6%
Juridische dienstverleners 32,4% 26,6% -22%
Financiële dienstverleners 26,5% 25,3% -5%
Logistiek & Detachering 12,3% 10,7% -15%
Totaal zakelijke dienstverleners 21% 19,5% -8%

Nieuws