Berenschot Openbaar Bestuur adviseert gemeente Tiel

09 december 2010 Consultancy.nl

De bureau van toezicht en handhaving van gemeente Tiel heeft de doelstelling om €100.000 te bezuinigen zonder in te leveren op kwaliteit en kwantiteit van toezicht. Om de doelstellingen te realiseren heeft de raadscommissie organisatieadviesbureau Berenschot ingehuurd om bezuinigingsmogelijkheden te onderzoeken. Wim Hillenaar, adviseur binnen de adviesgroep Openbaar Bestuur van Berenschot, heeft onlangs de varianten met de voordelen en nadelen aan de raadscommissie bestuur voorgelegd

Geen grote vermindering in personeel

Een forse vermindering van het aantal mensen geen optie is. Volgens de adviseur van Berenschot  is de huidige inzet minimaal vereist om kwaliteit van dienstverlening te behouden.

Efficiëntere toezicht op parkeren

Het bureau van toezicht en handhaving heeft een aantal hoofdtaken: algemeen toezicht in centrum en wijken, toezicht op parkeren en toezicht tijdens en avond- en zondagdiensten. Toezicht op parkeren neemt nu zo'n 30% van de tijd in beslag van medewerkers. Dat zal in de toekomst nog meer worden als betaald parkeren wordt ingevoerd in nieuwe gebieden. Vooral op het toezicht van parkeren zijn er mogelijkheden voor verhoogde efficiency. Wim Hillenaar: “Uit ervaringscijfers in andere gemeenten blijkt dat twee maal per dag op wisselende tijdstippen genoeg is."

Meer inzet van stagiaires?

Ook blijkt het landelijk beeld dat meer en meer wordt overgegaan van de formule leer-werk bedrijf naar een veiligheids bedrijf. In een leer-werk bedrijf worden mensen ingezet die vanuit een uitkering weer naar werk worden toegeleid. “De instroom van die kant wordt overal minder omdat er hogere eisen worden gesteld aan opleidingsniveau", zegt Hillenaar. Bovendien moeten mensen ook bestand zijn tegen veel buiten werken. “Mensen moeten niet meteen smelten in de regen." Het lijkt erop dat de inzet van stagiaires van het ROC de voorkeur heeft al is de beschikbaarheid van voldoende stagiaires een onzekere factor.

Nieuws

Meer nieuws over