Berenschot: Managementstijl bepalend voor succes

28 november 2011 Consultancy.nl

Uitvoerende partijen, bewoners, politieke partijen en maatschappelijke organisaties zijn vaak niet tevreden over de resultaten van de herstructurering van verouderde stedelijke gebieden. Wijk-ontwikkelingsmaatschappijen kunnen effectief zijn in de uitvoering van herstructureringsprojecten. Bepalend hierbij is de gehanteerde managementstijl.

Dat stelt Michiel Kort, adviseur van Berenschot, in zijn proefschrift Perspectief op herstructurering. Een onderzoek naar het belang van organisatie en management van de wijkontwikkelingsmaatschappij. Kort promoveerde op donderdag 24 november 2011 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Kort deed onderzoek bij wijkontwikkelingsmaatschappijen in Nederland en Engeland naar kenmerken die bepalend zijn voor het behalen van goede resultaten. Een wijkontwikkelingsmaatschappij is een zelfstandige organisatie waarin publieke en private partijen samenwerken. De organisaties opereren op enige afstand van de overheid en de politiek, hebben eigen bevoegdheden en zijn hecht georganiseerd. Er wordt van ze verwacht dat ze sneller kunnen werken en tot betere resultaten komen.

In de praktijk is niet de organisatievorm, maar het management doorslaggevend voor goede resultaten. De kenmerken van de organisatievorm, afstand, eigen bevoegdheden en hechtheid zijn veel minder van belang, aldus de promovendus. Hij concludeert dat de invloed van organisatievorm tijdelijk is en bovendien afhangt van de specifieke situatie in het project. Opvallend, aangezien het belang van de onderzochte kenmerken van de organisatievorm in beleidsdocumenten over de wijkontwikkelings-maatschappij wordt onderstreept en ook in bredere discussies wordt benadrukt.

Uit het onderzoek blijkt tegelijkertijd dat de organisatievorm van de wijkontwikkelingsmaatschappij wel toegevoegde waarde kan hebben. De organisatievorm werkt hierbij als een 'façade' waarachter partijen intensief kunnen samenwerken, terwijl naar de buitenwereld het beeld van tempo en daadkracht overeind blijft.

Nieuws