Berenschot: Macro-economische prognoses 2011

10 januari 2011 Berenschot

In de westerse wereld lopen de verwachtingen voor economische groei en krimp uiteen. Deels is er sprake van een natuurlijk herstel in de bevoorradingscyclus in de wereldhandel. Maar er zijn ook onheilspellende economische tegenkrachten en bedreigingen. Om op deze turbulente ontwikkelingen in te spelen is het belangrijk dat bedrijven hier hun strategie en beleid op afstemmen. Dit moet dan plaatsvinden vanuit  een goede economische outlook, anticiperen of snel reageren op eventuele macro economische bedreigingen, maar doorvertalen van wereldwijde schaarsten als enorme kansen naar bedrijfsproposities. Berenschot heeft een macro-economische verkenning uitgevoerd en een aantal verschillende scenario’s uitgewerkt. Onderstaande issues kwamen hier aan bod:

  • Inflatie of deflatie?
  • Groei in de westerse wereld en emerging economies?
  • Bedreigingen en kansen?

Download de bevindingen van Berenschot op deze pagina.

Nieuws