Berenschot: Inkoop bij zorginstellingen professioneler

05 augustus 2011 Consultancy.nl

De volwassenheid van inkoop bij zorginstellingen is aanzienlijk gestegen. Dit blijkt uit een benchmark die Berenschot heeft uitgevoerd in samenwerking met NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management. De resultaten zijn opgenomen in de publicatie ‘Inkoop in de zorg anno 2011, best practices’.

Van 189 zorginstellingen zijn de hoofden Inkoop uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. In totaal hebben 78 respondenten de vragenlijst ingevuld. De best beheerste onderwerpen hebben betrekking op bemensing en activiteiten van de tactische inkooporganisatie. Er blijkt hierbij nauwelijks verschil tussen care en cure. Hiermee zijn instellingen klaar om professionele inkoop zeker te stellen.

Het vergroten van de inkoopvolwassenheid is belangrijk voor de toekomst van de zorg. Een goede inkooporganisatie kan immers een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van een organisatie. Niet alleen door te besparen op inkoopkosten, ook door het verhogen van kwaliteit en innovatie, door het vergroten van de logistieke beheersing en door het verbeteren van de primaire processen samen met de leveranciers.

De zorgorganisaties scoren relatief laag op meer strategische elementen van contractmanagement en leveranciersrelatiemanagement. Dit zijn dan ook terecht veel genoemde onderwerpen op de ontwikkelagenda van inkooporganisaties van zorginstellingen voor de komende periode.

Er blijkt een aantal aspecten cruciaal om de inkoopvolwassenheid te verhogen. Dit betreft de mate waarin er inzicht is in de inkoopuitgaven, het managementniveau waarop inkoopaspecten besproken worden, de mate van inkoopuitgaven via raamcontracten en de coördinatie van de inkoopstromen.

Naast de uitkomsten van het benchmarkonderzoek zijn in de publicatie ook verschillende best practices opgenomen vanuit diverse zorginstellingen.

Nieuws

Meer nieuws over