Berenschot ingehuurd door Waterschap Rivierenland

25 februari 2011 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Waterschap Rivierenland heeft besloten om haar eigen laboratorium met de laboratoriumorganisatie AQUON te fuseren. AQUON is een gezamenlijke laboratoriumorganisatie van en voor waterschappen. Het besluit is een indirect gevolg van een analyse van adviesbureau Berenschot. De fusie bespaart Waterschap Rivierenland vanaf 2013 naar verwachting vier ton per jaar.

Onlangs heeft Berenschot in opdracht van het Waterschap Rivierenland de toekomst van haar eigen laboratorium in Tiel onderzocht. Het adviesbureau concludeerde o.a. dat:

  • de laboratorium te klein is om op de langere termijn aan de eigen gestelde kwaliteitseisen te kunnen voldoen
  • de markt over de afgelopen jaren steeds competitiever is geworden
  • de kostprijs van het onderhouden van laboratoria is gestegen door de toenemende eisen van certificering
  • er een duidelijk trend zichtbaar is dat laboratoria consolideren
  • een fusie verschillende efficiencyverbeteringen en kostenbesparingen zou opbrengen 

Op basis van de analyse heeft het bestuur van Waterschap Rivierenland besloten om actief op zoek te gaan naar fusiepartners, met als gevolg de aangekondigde fusie met AQUON. Door de fusie met AQUON worden de kwaliteit en de prijs die het laboratorium haar klanten wil blijven bieden, veilig gesteld. Het Tielse laboratorium wordt één van de drie vestigingen van waaruit AQUON zijn klanten zal bedienen. Naar verwachting zal deze locatie in eigendom overgaan naar AQUON.

Over Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het waterbeheer en riolering tussen de Duitse grens tot aan Dordrecht. De zorg voor de grote rivieren (Maas, Waal, Merwede, Rijn) behoort hier niet toe - dit is een taak van Rijkswaterstaat.