Berenschot HR Trends 2012: Crisis tempert loopbaan HR

05 oktober 2011 Berenschot

HR-professionals maken moeilijke tijden door. Door de economische crisis zijn de kansen op een nieuwe, betere baan geslonken en binnen de huidige werkkring zitten promoties er voorlopig niet in. Daarbij komt dat de dagelijkse werkzaamheden er vaak anders uitzien dan veel HR-professionals belangrijk vinden voor de organisatie. Onder dit gesternte blijven de meeste HR'ers zitten waar ze zitten, zo blijkt uit HR Trends 2011-2012, een onafhankelijk representatief onderzoek van salaris en HR-dienstverlener ADP Nederland en organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij. Voor het onderzoek, dat jaarlijks plaatsvindt, zijn 972 HR-professionals ondervraagd.

Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat de arbeidsmarkt in het HR-vakgebied stagneert, als gevolg van de mindere economische vooruitzichten. Tegelijkertijd vinden er binnen het HR-vak de nodige veranderingen plaats. In toenemende mate hebben HR-professionals een meer sturende rol binnen hun organisatie en neemt de werkdruk toe. Dit gaat ten koste van adviestaken, die de afgelopen jaren in de verdrukking zijn gekomen. Veel HR-professionals vinden het bijvoorbeeld belangrijk om talent binnen de organisatie te ontwikkelen, maar in de praktijk komt daar op dit moment niet veel van terecht omdat andere werkzaamheden de aandacht opeisen.

HR is honkvast

Bijna driekwart van de HR-professionals is op dit moment niet van plan op zoek te gaan naar een andere baan, blijkt uit het onderzoek. Slechts 18% geeft aan actief te solliciteren. Ook bij degenen die vinden dat ze eigenlijk te weinig verdienen is de belangstelling voor een andere functie gering. Binnen deze groep is slechts 37% op zoek naar iets anders. Overigens vindt tweederde van de ondervraagden het loon wel marktconform.

Door de economische crisis die in 2008 in gang werd gezet, zijn de promotiekansen voor HR-professionals afgenomen. In 2009 wist 29% nog een hogere functie te krijgen, in 2010 was dat 28% en dit jaar is dat nog maar 25%. Deze daling tempert ook de verwachtingen. HR-professionals denken voorlopig minder kans te maken op een hogere functie. Nog geen 19% gelooft hier op dit moment in, vorig jaar was dat nog 22%.

Ook de kans op een nieuwe baan elders wordt lager ingeschat. HR-professionals baseren die verwachting op het feit dat ze minder snel voor een andere functie worden gepolst. Twee jaar geleden werd nog 46% benaderd door een headhunter of andere werkgever, nu is dat nog maar 35%.

HR-aandachtsgebieden versus HR-prioriteiten

Veel HR-professionals zien intussen de invulling van hun huidige werk veranderen. Een aanzienlijk deel van de tijd gaat op aan zaken als aanname, ontslag en arbeidsverzuim. Meer adviserende taken komen daardoor in de verdrukking. Een goed voorbeeld is talentdevelopment, dat al twee jaar met stip bovenaan de prioriteitenlijst van de HR-professional staat. In de praktijk komt talentdevelopment er echter bekaaid vanaf, zo blijkt uit het onderzoek.

Tabel - Met welke facetten houdt HR zich bezig versus de belangrijkste thema's voor HR

Aandachtsgebieden Prioriteit
1. Personeelsmanagement 1. Talentdevelopment
2. Aanname en ontslag 2. Arbeidsverzuim en re-integratie
3. Arbeidsverzuim en re-integratie 3. Werkkostenregeling
4. Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 4 Belonings- en functioneringsgesprek
5. Verzorgen van personeelsadministratie 5. Opleidingsbeleid
21. Talentdevelopment  

 

Nieuws