Berenschot: Gemiddelde bonus van CEOs is 5,5 ton

23 juni 2011 Berenschot:

Gemiddeld bonus CEOs van Nederlandse bedrijven is 5,5 ton; bijna 2 ton hoger dan het vorige jaar

In 2010 zijn de uitgekeerde korte termijn bonussen aan Raden van Bestuur van AEX-bedrijven en midcapfondsen weer fors gestegen. Kregen de CEO’s in 2009 gemiddeld nog een variabele bonus van € 386.963, in 2010 liep dat bedrag op tot € 564.999. Dat blijkt uit de jaarlijkse jaarverslagenanalyse van Berenschot. De prestatie-indicatoren die aan de variabele bonus ten grondslag liggen, blijken moeilijk te achterhalen.

Uit de jaarverslagenanalyse naar onder meer de salarissen en korte termijn bonussen van de AEX en Midcap bedrijven, blijkt dat in 2010 de bonussen van CEO’s en leden van Raden van Bestuur weer fors zijn gestegen. Over 2010 heeft ruim 80% van de bedrijven winst gemaakt en dus lag het in de lijn der verwachting dat er bonussen zijn uitgekeerd. Opvallend is echter dat geen duidelijke relatie valt te ontdekken tussen de af- of toename van de nettowinst en die van de korte termijn bonus.

De verwachting is, dat bij bedrijven met een shareholder-driven organisatiemodel de aandelenkoers één van de prestatie-indicatoren is waaraan de toekenning van variabele beloning is gerelateerd. Uit de analyse van Berenschot blijkt, dat er geen relatie bestaat tussen stijging of daling van de aandelenkoers en de uitgekeerde cashbonus. Bij 5 van de 25 AEX-bedrijven was de koers per 31 december 2010 lager dan het voorgaande jaar. Toch hebben drie CEO’s uit deze groep een hogere bonus ontvangen dan het jaar ervoor. "Je mag concluderen, dat het effect van de korte termijn bonus als prestatieprikkel steeds meer aan kracht inboet. De korte termijn bonus wordt daarmee overwegend een middel om topbestuurders aan de onderneming te binden", aldus Rutger Verbeet, Senior Managing Consultant bij het adviesbureau.

Nieuws

Meer nieuws over