Berenschot: Goede positionering en prestaties van CBS

26 januari 2012 Consultancy.nl

De lastendruk voor ondernemers als het gevolg van de enquêtes van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is met 14 procent gedaald. Daarnaast is het CBS goed gepositioneerd om zich aan te passen aan de nieuwe eisen van de omgeving, alsook om tot een verdere reductie van de enquêtedruk te komen. Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) aan de Tweede Kamer op basis van een onafhankelijk van Berenschot. Het adviesbureau uit Utrecht heeft haar bevindingen samengevat in het rapport ‘Evaluatieonderzoek CBS 2004-2009’.

De wet schrijgt voor dat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het CBS elke vijf jaar wordt geëvalueerd. De overheid heeft in april 2011 Berenschot de opdracht gegeven de evaluatie uit te voeren. Het adviesbureau evalueerde drie aspecten: de effectiviteit van de wettelijke kaders en sturing, in hoeverre het CBS erin is geslaagd haar wettelijke taken uit te voeren en doelmatigheid van het CBS (output versus gemaakte kosten).

Download het rapport ‘Evaluatieonderzoek CBS 2004-2009’.

Vermindering hoeveelheid formulieren

Berenschot concludeert dat het CBS hoogwaardige statistieken produceert en er steeds beter in slaagt deze toegankelijk te maken voor een breed publiek. De evaluatie is gebaseerd op de periode 2004-2009. ´Betrouwbare en tijdige statistieken zijn onmisbaar voor economisch beleid,´ aldus minister Verhagen. ´Er is nog wel een wereld te winnen aan de hoeveelheid formulieren die ondernemers moeten invullen. Ondernemers steken enorm veel tijd en moeite in de enquêtes die ze verplicht moeten invullen, dat kan echt minder.´

Invultijd omlaag
Het kabinet heeft met het CBS afspraken gemaakt over een verdere verlaging van lastendruk. Dat is de tijd en kosten die ondernemers kwijt zijn om te voldoen aan allerlei wettelijke verplichtingen. Zo kan het aantal vragen in enquêtes worden verminderd door meer gebruik te maken van gegevens die de overheid al heeft, bijvoorbeeld dankzij belastingaangiftes. Ook kan de invultijd van enquêtes omlaag door vragen beter aan te laten sluiten bij de manier waarop ondernemers hun gegevens administreren.

Nieuws