Berenschot: Meer muziek en poppodia in Limburg

13 juli 2011 Consultancy.nl

De popinfrastructuur in de regio Limburg kan flink worden uitgebreid. Ook moet er een A+ podium komen in Limburg. Dat blijkt uit adviezen van adviesbureaus Signo & S en Berenschot aan Provincie Limburg.
 
In 2010 ontwikkelde Berenschot een Sterkte-Zwakte Analyse (SWOT) van mogelijkheden voor popinfrastructuur in de regio. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de centrumgemeenten Sittard-Geleen, Heerlen, Maastricht, Hasselt, Luik en Aken. In de analyse werd gesteld dat er kansen liggen voor de vergroting van het popaanbod in de Euregio. Er werd in het rapport gepleit voor de komst van een nieuw Euregionaal poppodium in Zuid-Limburg. Download het rapport Maastricht Culturele Hoofdstad 2018; een toets van de ambities van Maastricht en de Euregio.
  
De uitkomt van het Berenschot rapport was voor de Provincie Limburg aanleiding om de mogelijkheden verder te onderzoeken en dit te agenderen in de bestuurlijke overleggen met de steden en regio's. De provincie Limburg heeft vervolgens adviesbureau Signo & S ingehuurd om de mogelijkheden voor de toekomstige ontwikkeling van de popinfrastructuur in kaart laten brengen. De belangrijkste aanbevelingen van het Signo & S rapport zijn:

  • Ontwikkel tenminste 1 poppodium per regio (Luik, Hasselt, Aken, Zuid-Limburg) dat tegemoet komt aan een bovenregionale functie. Daarop berust de meerwaarde van euregionale samenwerking; 
  • Deze vier podia moeten aan elkaar verbonden worden. Daartoe moeten ze gelijkwaardig zijn in organisatievermogen, een eigen publiek en aanbod hebben, aan grensoverschrijdende communicatie doen en optimaal bereikbaar zijn; 
  • Ontwikkel in Zuid-Limburg een type A+ podium met een capaciteit van 1500 bezoekers. Een plek waar creatieve musici, bands of projecten zich verder kunnen ontwikkelen, versterken en verbinden. 

De Stichting Popmuziek Limburg gaat de komende maanden met de betrokkenen verder in dialoog gaan over de mogelijke vervolgacties.

Nieuws