Berenschot en Rebel organiseren mastercourse PPS

06 april 2011 Consultancy.nl

Nederland investeert! En bij elke investering is het weer de vraag: wat is de rol van de overheid, welke ruimte is er voor maatschappelijk initiatief, en in welke mate kan en wil de private sector betrokken zijn bij de realisatie, exploitatie en financiering van deze investering?

De conventie is dat de overheid de lead neemt in publieke investeringen. Wel wordt bij het realiseren van dergelijke investeringen in toenemende mate samengewerkt met private partners. De reden van de overheid vóór deze toenemende samenwerking is drieledig: het levert een betere prijs-kwaliteitverhouding op voor de gebruikers en belastingbetaler; het stimuleert innovatieve oplossingen; en, last but not least, het spreidt (of mogelijk verkleint zelfs) de begrotingsdruk van een publieke investering (omdat de publieke bijdrage niet vooraf, maar gedurende de rit voldaan kan worden, en er private bekostiging zoals tol wordt aangeboord).

Voor private partijen is de samenwerking met de overheid een belangrijke omzet- en winstgenerator, maar ook in toenemende mate een inhoudelijke uitdaging om met innovatieve oplossingen te komen. De praktijk is het nut van publiekprivate samenwerking voor overheid, private partners en eindgebruikers volop aan het bewijzen: denk bijvoorbeeld aan de Tweede Maasvlakte of het gerenoveerde Ministerie van Financiën. Evengoed zijn er voorbeelden van projecten die zijn misgelopen: de Noord-Zuidlijn in Amsterdam of gebiedsontwikkeling Blauwe Stad in Groningen. Het is en blijft dus een uitdaging om publiekprivate samenwerking succesvol vorm te geven en te implementeren. De mastercourse Publiek Private samenwerking (PPS) biedt het inzicht, de kennis, vaardigheden, en taal om publiekprivate samenwerking in de infrastructuur, gebiedsontwikkeling, gebouwde omgeving, onderwijs en zorg optimaal vorm te geven, alsook om de belangrijkste valkuilen vroegtijdig te identificeren en adresseren.

Waar en wanneer
De eerstvolgende mastercourse PPS gaat eind mei 2011 van start. De colleges vinden plaats in Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist.

  • Module 1: 24 en 25 mei 2011
  • Module 2: 30 en 31 augustus en 1 september 2011
  • Module 3: 4, 5 en 6 oktober 2011
  • Module 4: 8 en 9 november 2011
  • Terugkomdag: december 2011

Deze mastercourse komt tot stand in samenwerking tussen Berenschot, Erasmus Academie en Rebel.

Nieuws