Berenschot: Dialoog over strategie geeft meer winst

05 oktober 2010 Berenschot

Tijdens de crisis geven bedrijven de voorkeur aan een top-down gedreven strategieproces. Deze keuze is niet verstandig. Bedrijven die hun strategie kiezen in een dialoog met hun seniore lijn- en stafmanagers behalen meer omzet en maken meer winst. Bovendien haalt een strategische dialoog medewerkers eerder uit de crisissfeer. Dit is de uitkomst van promotieonderzoek door Martijn Laar (managing consultant bij Berenschot) in samenwerking met de Universiteit Nyenrode onder 269 bedrijven in 12 sectoren in de maakindustrie.

In 2008 hanteerde ruim 50% van de onderzochte bedrijven een strategische dialoog. In 2009 was dat nog maar 28%. Daarnaast blijkt uit het Berenschot Strategy Trends Onderzoek (uitgevoerd in 2009 onder ruim 100 topmanagers) dat in 2009 25% van de respondenten oordeelde dat er in bedrijven sprake was van te veel participatie bij strategievorming. In  2008 bedroeg dat percentage nog 14%.

Bedrijven die hun strategische plannen bepalen in een strategische dialoog met hun seniore lijn- en stafmanagers scoren significant beter op omzet. Zij outperformen bedrijven waarin alleen de board de strategie bepaalt nog sterker als het gaat om winstgevendheid : De ‘dialoog- bedrijven’ scoorden ruim anderhalf maal beter op het gebied van de  winstdoelstelling. Opvallend is verder dat een strategische dialoog beter scoort bij zowel innovatieve als defensieve strategieën.. Alleen bij een pure volgerstrategie is geen verschil te onderkennen.

Een mogelijke verklaring voor de betere scores is dat de strategische dialoog tot meer draagvlak onder leidinggevenden leidt. Bij een top down strategie denkt 41% dat de strategische plannen realistisch zijn en bij een strategische dialoog maar liefst 73%. Een top-down benadering leidt in 49% van de gevallen tot persoonlijk commitment aan de strategische doelen. Bij een dialoog is dat in 74% het geval. Tot slot is er bij een top down benadering in 53% sprake van team support voor de strategische plannen en worden bij een dialoog in 70% van de gevallen de plannen door teams ondersteund.

Volgens Berenschot zouden  managers bij een strategische heroriëntatie na de crisis de verleiding om een korte, snelle klap te maken moeten weerstaan. Een strategische dialoog leidt op korte en lange termijn tot betere resultaten.

Nieuws