Berenschot: contactcentermedewerkers verdienen minst

26 juli 2010 Berenschot

Met een gemiddeld jaarsalaris van EUR 20.300 hebben contactcentermedewerkers de twijfelachtige eer om bovenaan de lijst met 'minst verdienende functies' te staan. Volgens het beloningsonderzoek hebben business unit managers het stukken beter qua salariëring; zij strijken ieder jaar zo'n EUR 94.600 op.

Salarisverwerker ADP, adviesbureau Berenschot en Springer Uitgeverij stonden aan de basis van dit onderzoek, waarvoor zij 40.000 salarisstrookjes en tachtig veelvoorkomende functies bestudeerden. Essentiële elementen daarin waren het overeengekomen bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld, een eventuele dertiende maand en een vaste bonus. De resultaten zijn positief voor Nederlandse werknemers met lagere functies, want met een loonstijging van 2,4% gingen zij er het meest op vooruit in 2010. Te denken valt aan telefonistes, postkamermedewerkers en secretariaten.

De Beloningsmonitor van Berenschot laat wederom duidelijke verschillen zien tussen profit- en non-profitorganisaties. Zo verdient een werknemer uit die laatste sector jaarlijks EUR 4.200 minder dan een personeelslid uit de profitsector. `In vergelijking met 2009 is dit gat toch iets kleiner geworden, want toen was het verschil nog EUR 4.600. De nivellering is een gevolg van de salarisverhogingen binnen de non-profitsector op basis van langdurige cao-afspraken', verduidelijkt Hans van der Spek, managing consultant bij Berenschot.

Nieuws