Berenschot: consistente topstructuur bevordert winst

02 september 2009 MD Weekly

AEX- en midcapbedrijven die over een consistente topstructuur beschikken, doen het beter dan de bedrijven met een inconsistente topstructuur. De bedrijven met een consistente topstructuur hebben gemiddeld een positieve groei van de nettowinst. De andere bedrijven hebben afgelopen drie jaar te maken gehad met een negatieve groei, zo blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de besturingsstructuur van alle AEX- en midcapbedrijven.

De topstructuur van AEX- en midcapbedrijven hebben gemiddeld drie of vier business units die georiënteerd zijn op verschillende functies, producten markten of geografische gebieden. Van deze bedrijven bezit 73% een consistente topstructuur, waarbij de verschillende businessunits volgens eenzelfde oriëntatie zijn ingericht.

De overige 27% heeft een inconsistente topstructuur, met meerdere oriëntaties binnen de businessunits. Bedrijven met drie oriëntaties doen het het slechtst, met gemiddeld 3% omzetgroei en een gemiddelde negatieve groei van 18%. Bij bedrijven met twee oriëntaties is dat respectievelijk 10% en 8% en bij bedrijven met slechts één oriëntatie 19%, met een groei van de nettowinst van 5%.

Uit het rapport is verder een trend op te merken naar vereenvoudiging van de besturing van bedrijven. De omvang van de Raden van Bestuur is de afgelopen jaren gedaald van 4,4 gemiddeld in 2006 tot 3,8 in 2008.

Nieuws