Berenschot: communicatieadviseurs steeds strategischer

26 april 2011 Consultancy.nl

Communicatieprofessionals worden steeds belangrijker voor de top van bedrijven. Dat blijkt uit een trendonderzoek door Berenschot onder 18 communicatiemanagers van bedrijven en overheidsinstellingen. Communicators krijgen steeds vaker hoge strategische posities binnen organisaties.

Desondanks vragen veel mensen zich af of communicatieprofessionals het aan de top redden qua strategisch niveau. Berenschot concludeerde dat communicators maar in beperkte mate over de grenzen van hun vakgebied kunnen kijken. Eén van de respondenten stelde dat dit probleem voorheen minder speelde omdat communicators toen voornamelijk in een ander vakgebied waren opgeleid.

Kloof met werkvloer
Communicatieprofessionals hebben vaak moeite om contact met de werkvloer te houden. Hierdoor is de kloof met het personeel vaak groot. Het belang van interne communicatie neemt echter toe. Daarnaast moeten interne opdrachtgevers inhoudelijk meer betrokken worden met de overige werknemers.

Toegevoegde waarde
Uit het trendonderzoek blijkt dat de top van bedrijven steeds meer inzicht wil in de toegevoegde waarde van communicatieprofessionals. De vraag naar ‘accountability’ wordt op dit moment nog te weinig beantwoord door communicators.

Minder budget
Communicatieafdelingen krijgen vaak te maken met budgetverlagingen. De gevolgen daarvan zijn echter niet alleen negatief. Berenschot concludeerde dat de creativiteit van de communicatieprofessionals toenam en zij zich meer concentreerden op hun kerntaken. Na hun advisering wordt de uitvoering vaak uitbesteed.

Social media
Hoewel social media een steeds belangrijkere plek innemen, zijn veel communicators er nog niet intensief mee bezig. Vaak zien zij social media als een doel in plaats van een middel. Verder blijken bezuinigingen door middel van social media op niets uit te lopen.

Nieuws