Berenschot: Strategievorming gebeurt vaak individueel

15 februari 2012 Consultancy.nl

Organisaties hebben moeite om tijdig ontwikkelingen bij de buren te zien aankomen terwijl ze zo afhankelijk van hen zijn. Ondanks dat ze steeds meer vervlochten zijn in samenwerkingsverbanden en netwerken, gebeurt strategievorming nog te vaak separaat en individueel in plaats van collectief. Dat concluderen Berenschot adviseurs Marcel van Assen en Gerben van den Berg in het nieuwe boek Strategische Conversatie.

Collectieve strategievorming vermindert onzekerheid
Strategievorming doen organisaties liever niet gezamenlijk. Een gemiste kans vinden Van den Berg en Van Assen. Ze omschrijven een strategische conversatie als een continu leerproces over strategische themas, dat zich ontwikkelt op basis van dialoog én discussie. Organisaties weten zich hierdoor aan te passen aan de veranderende omgeving door de juiste informatie uit de omgeving te verwerken en te interpreteren. Een strategische conversatie vergt dus open onderlinge communicatie tussen organisaties (klanten, leveranciers, concurrenten, etc) en geeft soms het gevoel dat derden wel erg diep in de keuken mogen kijken.

Maar juist die openheid verschaft managers de mogelijkheid om te anticiperen op een reeks van mogelijke toekomsten, licht managing consultant Van Assen toe, en het stelt hen in staat om collectief strategische opties te ontwikkelen en verschillende strategieën te testen.

Delen is de succesfactor
Organisaties creëren op deze manier, in samenwerking met elkaar, meer duidelijkheid omtrent toekomstgerichte trends of ontwikkelingen en wordt het onderzoeken van de geschiktste strategische opties vergemakkelijkt. In een strategische conversatie worden deelnemers uitgedaagd om juist ook gezamenlijk de strategische opties te testen, met diverse interne en externe belanghebbenden.

Waar sommige organisaties al openstaan voor het gezamenlijk detecteren van trends en ontwikkelingen, zullen nog maar weinig organisaties het aandurven om met derden de strategie te delen, licht senior consultant Van den Berg toe. Toch is dit de manier om organisaties zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst.

Dat maakt strategische conversatie een interessante manier voor collectieve strategievorming. Het helpt organisaties slagvaardiger te worden vanuit principes van openheid, onderling respect en uitwisseling tussen alle belanghebbende samenwerkingspartners in de keten, het cluster, de branche, de sector of het netwerk. Iedere deelnemende organisaties heeft het voordeel van het collectief met behoud van vrijheid voor eigen strategische keuzes. En daarbij maakt het niet uit of het gaat om industriële organisaties of dienstverleners, want het kunnen voeren van een strategische conversatie is van belang voor alle soorten organisaties.

Over de auteurs
Marcel van Assen (1969) is managing consultant bij Berenschot. Zijn advieservaring omvat managementvraagstukken op het gebied van operations, innovatie en strategie. Naast adviseur is hij toezichthouder en hoogleraar Operational Excellence for Services bij TiasNimbas Business School.

Gerben van den Berg (1979) is senior consultant bij Berenschot. Zijn advieservaring ligt op het gebied van strategieformulering, positiebepaling en (complexe) organisatorische vraagstukken. Als adviseur is hij gericht op executives en management van voornamelijk professional service firms en dienstverlenende organisaties.

Nieuws