Berenschot: Agrofoodsector moet zich vernieuwen

18 november 2010 Berenschot

De coöperatie heeft Nederland groot gemaakt in de agrofood. Om haar wereldwijde leiderschap te behouden, is de vorming van internationale en verticaal geïntegreerde netwerkorganisaties van belang. Niet vasthouden aan het bestaande, maar kiezen voor innovatie en nieuwe manieren van samenwerking. Dit is de belangrijkste uitkomst van het seminar ‘Hollandse nuchterheid in de agrofood’ dat Berenschot recent in Aalsmeer hield.

Dirk Duijzer, directeur Food & Agri van de Rabobank Nederland, stelde tijdens het seminar dat de coöperatieve basisgedachte haar kracht behoudt, maar dat oude structuren in de sector moeten meebewegen naar een nieuwe ordening. Collectieve sectororganisaties zoals de product- en bedrijfschappen staan onder druk en moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Duijzer ziet mogelijkheden om vanuit de sector taken op te pakken die de overheid laat liggen. De agrofood moet volgens hem meer vertrouwen hebben in eigen kunnen en moed tonen. 

Horizontale coöperaties die onderling strijden om de macht in de keten moeten plaatsmaken voor internationale en verticale ketenverbanden die aan de eisen van de moderne markt voldoen. Adviseur Edwin Lambregts van Berenschot: “Om straks 9 miljard mensen te voeden, moet de voedselproductie wereldwijd met 70% omhoog. Dat kan alleen met Nederlandse kennis over intensieve teelt, duurzaamheid, logistiek en ketenorganisatie. Om ook in de toekomst duurzaam geld te verdienen, zijn nationale en internationale consortia nodig die de krachten uit de hele keten bundelen. Het streven naar een energieneutrale zuivelketen en Greenports Holland International zijn hiervan goede voorbeelden.”  

Het seminar vond plaats ter gelegenheid van het afscheid van Berenschot-adviseur Kees Rippen. Hij heeft een lange staat van dienst in de agrofood en werd in Aalsmeer door 70 in deze sector werkzame bestuurders erkend als een bruggenbouwer die marktgerichte coöperatie en samenwerking altijd heeft bepleit en gefaciliteerd. In zijn afscheidsrede sprak Rippen zijn vertrouwen uit in de sector. “Nederland is en blijft het China van de agrofood. Door zich vanuit de coöperatieve gedachte om te vormen naar internationale netwerkorganisaties die voorop blijven lopen in duurzaamheid, logistiek en ketenorganisatie, zullen Nederlandse ondernemers ook in de toekomst de spil van de wereldwijde agrofood business blijven”. 

De visie van experts en bestuurders op de Agrofood sector is vastgelegd in het door Berenschot uitgegeven boek ‘Hollandse nuchterheid in de agrofood’. Het bevat onder meer elf diepte-interviews met prominenten uit de sector en is hier te bestellen.

Nieuws

Meer nieuws over