Berenschot analyse: betaald fietsparkeren op Utrecht CS

02 oktober 2011 Consultancy.nl

Het college van B&W in Utrecht neemt het advies van Berenschot over met betrekking tot de fietspakeerorganisatie Utrecht Centraal. Ze stemmen in met het verder uitwerken van een kostendekkende oplossing voor de enorme fietsparkeeropgave bij de nieuwe openbaar vervoerterminal Utrecht Centraal.

Vanaf de opening van de fietsenstalling Stationsplein west in 2013 worden aan de westkant van station ervaringen opgedaan met het invoeren van betaald parkeren. Deze ervaringen neemt het college mee bij de verdere afwegingen over het al dan niet invoeren van betaald fietsparkeren bij de overige fietsenstallingen romdom het druktste station van Nederland.

Met deze richting neemt het college het uitgebrachte advies van Bureau Berenschot over en zet het onderzoek samen met NS en ProRail verder voort. Het eindresultaat moet een fietsparkeerorganisatie zijn die verantwoordelijk wordt voor aanleg, onderhoud, schoonmaak, bewaking, handhaving en exploitatie van de 22.000 stallingsplaatsen voor de OV-terminal van Utrecht. De komende maanden vinden aanvullende onderzoeken plaats zodat NS, ProRail en de gemeente Utrecht eind dit jaar een definitief besluit over de toekomst van het fietsparkeren bij het OV-knooppunt van Nederland kunnen nemen.

Het eerdere verzoek van de gemeenteraad, om ook de mogelijkheid van gratis kort parkeren open te houden, wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Daarnaast wordt er door de gemeente nog gezocht naar een locatie op grotere loopafstand van het station waar nog wel gratis gestald kan worden in de uiteindelijke situatie.

Nieuws

Meer nieuws over